Ruch na pewno się zmieni

943

Powiat ma już koncepcję rozwoju ruchu drogowego. Budowa S7 i rozwój połączeń kolejowych to jedyna nadzieja na poprawę sytuacji komunikacyjnej.

Zgodnie z zapowiedziami, ostatni etap prac nad opracowaniem koncepcji ruchu drogowego dla powiatu piaseczyńskiego zakończył się przed końcem czerwca. Biuro projektowe przygotowało dla powiatu dokument liczący 351 stron. W pierwszym etapie wykonano analizę istniejącego ruchu (więcej o tym pisaliśmy w artykule „Jest raport” w wydaniu nr 241). Następnie projektanci przeanalizowali projekty i koncepcje rozwoju sieci drogowej i kolejowej zarówno na terenie samego powiatu piaseczyńskiego, jak i na terenach sąsiednich. Badania objęły też dane o charakterze demograficznym – perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego i przybywania miejsc pracy na terenie poszczególnych gmin. Cały ten pakiet danych, ukierunkowanych głównie na potrzeby związane z rozwojem sieci drogowej oraz komunikacji publicznej, to ważne narzędzie nie tylko dla powiatu, ale też poszczególnych gmin. Finalnie zadaniem biura projektowego było przedstawienie koncepcji rozwoju ruchu drogowego, z jakim będziemy mieli do czynienia w krótkiej i dłuższej perspektywie.

Przygotowane prognozy dotyczą roku 2022 oraz 2030. Dla każdej z tych dat opracowano kilka wariantów uwzględniających projektowane czy trwające już zmiany sieci dróg. Wzięto pod uwagę także pewne warianty, które dotąd szerzej nie były omawiane, jak na przykład uruchomienie stałej komunikacji kolejowej na trasie wąskotorówki z Piaseczna do Grójca.

Ogólne wnioski płynące z opracowania pokazują, że kluczową rolę w zmianie układu komunikacyjnego dla powiatu odegra budowa tras S7 i S2. Jeśli chodzi o transport publiczny, zwiększenie liczby przystanków na trasie radomskiej oraz pojawienie się SKM podniosłoby zainteresowanie mieszkańców transportem kolejowym o około 20%. Z kolei stworzenie buspasa na ul. Puławskiej i tym samym skrócenie czasu przejazdu zwiększyłoby ruch pasażerski nawet o 40%. Uruchomienie transportu kolejowego linią siekierkowską, wąskotorówką czy „esełką” według opracowania nie stanie się atrakcyjną alternatywą dla ruchu samochodowego.

W opracowanych koncepcjach projektanci zróżnicowali między innymi ruch uwzględniający budowę S7 z wszystkimi projektowanymi węzłami, jak i bez węzła Lesznowola, oraz z budową nowego przebiegu DW721 od Piaseczna do Sękocina, jak i bez (w obu wypadkach budowy są zaskarżane). Brak tych rozwiązań w istotny sposób zmieni sytuację na sąsiednich węzłach i drogach do nich prowadzących, stąd ważne jest doprowadzenie do realizacji tych przedsięwzięć.

Zmiany na wszystkich drogach dojazdowych do nowych, dominujących szlaków komunikacyjnych to w ogóle obszar największych wyzwań dla samorządów. Stworzona za 120 tys. zł na zamówienie powiatu koncepcja ma ułatwić podejmowanie decyzji o priorytetach w obszarze budowy czy modernizacji dróg.