Rozpoczyna się rekrutacja do szkół

50

Trwa elektroniczna rekrutacja do szkół i przedszkoli w Piasecznie.

W dniach 10-17 lutego odbył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach – dla dzieci, które maja kontynuować edukację w danej placówce. Od 18 lutego do 16 marca trwa rekrutacja dla wszystkich pozostałych kandydatów z roczników 2014-2017. Pierwszeństwo przyjęć mają oczywiście dzieci rodziców zamieszkałych na terenie gminy, tu płacących podatki, pracujących lub uczących się w trybie dziennym. Ważnym kryterium jest również zamieszkiwanie w odległości do 3 km od wybranej placówki. Rekrutacja jest prowadzona online na stronie https://przedszkola-piaseczno.nabory.pl/, gdzie znaleźć można wszystkie informacje dotyczące zasad rekrutacji. Rodzice po wypełnieniu wniosku muszą go wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Osoby niekorzystające z Internetu mogą pobrać formularz w przedszkolu i wypełnić odręcznie. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 6 kwietnia.

24 lutego rozpoczyna się z kolei rekrutacja do szkół. Czas na składanie wniosków rodzice mają do 20 marca. Obowiązkiem szkolnym objęci są 7-latkowie z rocznika 2013. Dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) mogą być przyjęte do klas pierwszych zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. W tym wypadku obowiązuje rejonizacja. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem rodzica, ale nie jest jego obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej. Obowiązkiem rodzica jest jednak zaznaczenie na 3. miejscu szkoły obwodowej, co daje pewność, że dziecko ma zapewnione miejsce w tej szkole w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do wskazanych przez rodziców szkół spoza obwodu. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów nastąpi 15 kwietnia.

W roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano utworzenie 12 oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych.

W roku szkolnym 2020/2021 gmina nie planuje otwierać oddziałów „0” w szkołach: SP nr 2, SP nr 4, SP Chylice, SP Józefosław – czytamy na stronie Urzędu Gminy. Klas pierwszych ma być 49. Najwięcej, bo aż 10, w Józefosławiu, 9 w „piątce” i 7 w „jedynce”, a tylko jedną w SP w Jazgarzewie. Wszystkie informacje o zasadach rekrutacji są dostępne na stronie internetowej https://sp-piaseczno.nabory.pl/.