Rondo dostanie nazwę

0
992

Nowe rondo otrzyma nazwę „Bitwy pod Gołkowem 1794 roku”. Decyzję w tej sprawie radni podjęli na środowej sesji.

Do Urzędu Gminy wpłynęły dwa wnioski dotyczące nadania nazwy powstającemu rondu. Pierwsza wpłynęła w marcu. Jej autorzy chcieli, by rondo upamiętniało Stefana Sieklickiego ps. „Tyran”. Służył w Narodowych Siłach Zbrojnych, w Samodzielnym Batalionie im. Brygadiera Mączyńskiego. Zginął pod Piasecznem 1 sierpnia 1944 roku, podczas transportu broni. Drugi wniosek, który złożono w sierpniu, dotyczył upamiętnienia jednej z ważnych bitew Powstania Kościuszkowskiego, które miały miejsce na terenie Gołkowa. Burmistrz zaproponował upamiętnienie Bitwy Gołkowskiej.

– Według zachowanych opisów teren skrzyżowania oraz pobliski dwór był miejscem kulminacyjnych walk. Warto pamiętać, że bitwa pod Gołkowem była jedną z nielicznych wygranych podczas całego Powstania Kościuszkowskiego oraz była największa bitwą w historii stoczoną na terenie naszego powiatu – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Radni pomysł upamiętnienia wydarzenia z 1794 roku poparli jednogłośnie.