Ronda dopiero na wiosnę

0
1495

Powiat planuje budowę dwóch kolejnych rond. Mają one usprawnić ruch na drodze z Jazgarzewa do Zalesia Górnego. Pieniądze na inwestycję przekazała gmina Piaseczno.

Projekt przebudowy skrzyżowań obok cmentarza w Jazgarzewie oraz w Jesówce czeka na realizację od lata. Wówczas starosta Ksawery Gut zapowiedział, że oba skrzyżowania zostaną przebudowane, zanim dojdzie do zamiany dróg między powiatem a województwem. Obecnie bowiem drogą biegnącą od ronda w Jazgarzewie aż do przejazdu kolejowego w Zalesiu Górnym zarządza powiat. Samorząd postanowił zamienić się z województwem i przekazać mu w zarząd ten odcinek drogi powiatowej, a w zamian przejąć w zarząd odcinek drogi wojewódzkiej 722 od obwodnicy Piaseczna do ronda w Gołkowie. Zamiana ta ma stać się faktem wraz z początkiem 2021 roku. Niestety samorząd nie zdążył na razie przebudować skrzyżowania ul. Źródlanej z ul. Dworską oraz z ul. Dzikich Gęsi. Na obu tych skrzyżowaniach mamy do czynienia ze wzmożonym ruchem i ograniczoną widocznością. Natężenie ruchu z podporządkowanych ulic jest spore, zwłaszcza w godzinach szczytu; włączyć się do ruchu jest dość trudno i zwłaszcza na ul. Dworskiej potrafią się tworzyć niemałe korki. Rozwiązaniem tego problemu ma być utworzenie na obu skrzyżowaniach rond.

– Przetarg ogłosimy zaraz po zaakceptowaniu przez radnych zmian w budżecie – zapowiadał starosta Ksawery Gut. Chodziło o przyjęcie pomocy pomocy finansowej od gminy Piaseczna, która przeznaczyła na oba zadania w sumie 3,2 mln zł. – Finansowanie przez gminę wynosi 100% – zaznacza starosta. Przetargi na budowę obu rond zostały ogłoszone w poniedziałek 21 grudnia.

Z pewnością w trakcie budowy czekają nas utrudnienia. Jak duże, przekonamy się po rozstrzygnięciu przetargu i przedstawieniu harmonogramu prac przez wykonawcę.

– Myślę, że będzie to również zależało od tego, czy oba przetargi wygra ten sam wykonawca, czy dwóch różnych – mówi Ksawery Gut. – Oczywiście nie zamkniemy równocześnie obu sąsiadujących ze sobą skrzyżowań – zapowiada.

Czytaj także: Kolejne e-usługi w starostwie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię