Remont Bielawskiej

30

Roboty drogowe prowadzone są od czwartku.
Jak informuje Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna od 20 kwietnia aż do odwołania w ulicy Bielawskiej, na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Rynkowej, prowadzone są roboty drogowe. Odcinek ten był już remontowany wcześniej, jednakże wykonawca nie zrealizował prac zgodnie z umową.
– Firma Pol Dróg Sp. z o.o. z Warszawy przystąpiła ponownie do remontu ulicy Bielawskiej na odcinku od Ronda im. Armii Krajowej do torów kolejowych. Firma ta w okresie od 18 października 2016 do 21 listopada 2016 r. prowadziła przebudowę tego odcinka ulicy. Powołana przez burmistrza komisja nie odebrała tych prac, stwierdzając wykonanie ich niezgodne z zawartą umową. Gmina nie zapłaciła firmie Pol Dróg Sp. z o.o. ani jednej złotówki, oraz wezwała do przebudowy ulicy zgodnie z rzeczoną umową i zasadami budowlanymi – widnieje w oświadczeniu znajdującym się na stronie internetowej gminy. – Burmistrz jest świadomy faktu, iż może to stanowić utrudnienia komunikacyjne dla mieszkańców. Jednak każdy podmiot, który chce realizować zadania na rzecz Gminy Konstancin-Jeziorna, musi posiadać świadomość, iż nadzór nad prowadzonymi inwestycjami jest dokładny i rzetelny, a zadanie musi być wykonane profesjonalnie. Pieniądze naszych podatników muszą być wydawane racjonalnie – czytamy dalej.
W związku z przeprowadzanymi pracami autobusy komunikacji miejskiej muszą korzystać z objazdu. Wyłączony został przystanek Południowa, pojawiły się zaś przystanki tymczasowe – w Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego (niedaleko marketu Lidl) oraz w ulicy Rynkowej.