Remiza liczy na fundusze

48

Gmina stara się o pozyskanie dotacji z funduszy norweskich na przebudowę Starej Remizy w centrum miasta. Ma w niej działać galeria sztuki współczesnej. Część środowiska artystycznego widziałaby tam raczej muzeum Józefa Wilkonia.

Dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu na wykonawcę przebudowy zabytkowego obiektu są już gotowe. Jak się dowiedzieliśmy od burmistrza Daniela Putkiewicza, gmina czeka jeszcze z ogłoszeniem przetargu na to zadanie ze względu na złożony wniosek o jego dofinansowanie. Bowiem jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony, harmonogram prac musiałby się zgadzać z wymaganiami dotacyjnymi.

W ramach przygotowań do wniosku o dotację gmina musiała przygotować plan działań, jakie miałyby być realizowane w najbliższych latach w zrewitalizowanym obiekcie. Projekt taki przygotowało piaseczyńskie Centrum Kultury, to ono ma być bowiem gospodarzem remizy.

Po przebudowie, od strony ulicy Puławskiej Starej Remizie ma zostać przywrócony pierwotny kształt. Na tyłach budynku, od strony domu parafialnego, zostanie do niej dobudowana druga, dwukondygnacyjna część budynku. Na 600 metrach kwadratowych powierzchni ma się znaleźć sala wystawiennicza, czytelnia i kawiarnia. W ramach przygotowywania wniosku o fundusze zewnętrzne zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące planów wykorzystania obiektu. „Galeria Strażnica”, bo taką roboczą nazwę przyjęto, miałaby zająć się promocją sztuki współczesnej. Oprócz wystaw czasowych w galerii miałyby się odbywać zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych. Adresowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak również dorosłych. Podczas spotkań, wykładów czy filmów byłaby okazja do poznawania nowych trendów w sztuce, ciekawych artystów czy swoistej artystycznej kuchni. Obecni na konsultacjach przedstawiciele artystycznego środowiska Piaseczna w większości zgodzili się, że warto pomyśleć o wykorzystaniu powstającej galerii do utworzenia w końcu muzeum dedykowanego Józefowi Wilkoniowi. Mówi się bowiem o takiej potrzebie od lat, ale gmina ciągle nie wygospodarowała miejsca, w którym szersza widownia mogłaby podziwiać dzieła światowej sławy artysty mieszkającego w Zalesiu Dolnym.

– Nie wiem, czy to możliwe. Trzeba by porozmawiać na ten temat z Fundacją Józefa Wilkonia i z samym artystą. Ciągle mamy na uwadze znalezienie właściwego miejsca na ekspozycję dzieł artysty – zapewnia burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz. Przynajmniej część środowiska artystycznego Piaseczna uważa, że czasu było dość, a żadne konkretne kroki nie zostały podjęte.

W budżecie gminy na przebudowę zabytkowej remizy przeznaczono po 2 miliony złotych w roku bieżącym i przyszłym. Wyniki naboru wniosków do funduszy norweskich powinny być znane na przełomie maja i czerwca.