Rada Powiatu przeciw obwodnicy

0
595

Na specjalnej sesji Rada Powiatu Piaseczyńskiego przyjęła stanowisko, w którym zdecydowanie sprzeciwia się proponowanym przebiegom tras Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Wniosek o zajęcie takiego stanowiska złożył podczas poprzedniej sesji Rady Powiatu Klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat. Projekt trafił do Komisji Strategii Gospodarczej i w piątek 6 marca radni podjęli decyzję o przyjęciu stanowiska, które zamierzają następnie przekazać instytucjom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji w ramach planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W dokumencie radni zdecydowanie sprzeciwiają się zaproponowanemu przebiegowi tras. – Rada Powiatu negatywnie ocenia formę przeprowadzenia konsultacji społecznych i zakresu przedstawionych do oceny danych, zawierających uchybienia formalne i brak skomunikowania z lokalną infrastrukturą proponowanych tras Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej – czytamy w dokumencie.

Radni wskazują alternatywny przebieg trasy po śladzie istniejącej DK 50 i wyrażają gotowość współpracy i szukania najlepszych rozwiązań na każdym etapie inwestycji.

– To dopiero pierwszy etap konsultacji, uważam, że taka forma działania jest niewłaściwa i moim zdaniem ma wartość na poziomie pisania postów na facebooku – powiedział radny PiS Sergiusz Muszyński. – Dziś spotkałem się z ministrem Marcinem Horałą, pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego i wydaje mi się, że właśnie rozmowa z odpowiedzialnymi osobami byłaby właściwą drogą.

Wicestarosta Zdzisław Lis oraz radna Magdalena Mika-Kosior w odpowiedzi poinformowali o próbach zaproszenia na organizowane konsultacje reprezentantów Ministerstwa Infrastruktury czy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale w odpowiedzi usłyszeli, że nie jest to właściwy moment. Tego typu konsultacje będą możliwe dopiero po zebraniu uwag. Termin ich składania mija 10 marca.

– Skoro przekazano do konsultacji projekt, to oczekują zajęcia stanowiska, stąd przyjmujemy stanowisko w oparciu o uwagi mieszkańców – zauważył radny Sylwester Puchała. – Odnosimy się merytorycznie do tych danych, które otrzymaliśmy – zauważył. Szczegółowe uwagi zostały bowiem zawarte w uzasadnieniu uchwały. Głos w sprawie zajęli również obecni na sesji reprezentanci gmin Tarczyn i Lesznowola.

– Popieramy potrzebę rozwoju infrastruktury drogowej, ale oczywiście jesteśmy zdania, że należy uwzględnić głos mieszkańców – mówiła burmistrz Tarczyna Barbara Galicz.

– Państwa stanowisko w pełni odzwierciedla stanowisko mieszkańców naszej gminy – powiedział zastępca wójta Lesznowoli Mirosław Wilusz i zaznaczył, że do gminy Lesznowola drogą oficjalną żadna informacja o konsultacjach dla CPK nie wpłynęła.

Ostatecznie za uchwałą głosowało 21 osób, a 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości wstrzymało się od głosu.