Punkt Interwencji Kryzysowej w Piasecznie

0
562

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej otworzył kolejny punkt pomocy psychologicznej w centrum Piaseczna.

POIK ma swą siedzibę w Górze Kalwarii. Ze względu na duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla osób w trudnej sytuacji powiat stara się uruchamiać kolejne punkty, w których osoby potrzebujące mogą liczyć na wsparcie. Często istotna jest też możliwość w miarę łatwego dotarcia do punktu, w którym tego typu pomoc jest udzielana. W ubiegłym roku otworzono Punk Interwencji Kryzysowej w Mrokowie. Teraz przyszedł czas na Piaseczno. Nowy PIK znajduje się w Piasecznie przy ul. Kościuszki 9 (obok kawiarni Czarna Caffe). Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-19.00. Z pracownikami można się skontaktować telefonicznie:(22) 757-68-20 lub (22) 736-31-21 lub mailowo: . Do Punktu Interwencji Kryzysowej można zgłaszać się bez skierowania a pomoc jest udzielana bezpłatnie.

Pracownicy punktu udzielają pomocy w przypadku przemocy domowej, konfliktów w rodzinie, myśli samobójczych, przemocy wobec dzieci, wykorzystywania seksualnego dzieci, sytuacji straty (żałoba, żal), wydarzeń traumatycznych czy trudnych sytuacji życiowych.