PSZOK zostaje na Technicznej

188

Burmistrz Zdzisław Lis uległ presji mieszkańców. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nadal będzie funkcjonował w obecnej lokalizacji.

Obecnie śmieci, których zgodnie z przepisami nie możemy wyrzucać do standardowych śmietników, mamy obowiązek dostarczyć do PSZOK przy ul. Technicznej 6 lub do pojawiających się okresowo w różnych miejscach gminy tzw. mobilnych punktów zbiórki. Punkt przy ul. Technicznej prowadzi spółka SITA, której współudziałowcem jest gmina.
Ratusz chciał zbudować większy, wygodny, nowoczesny punkt zbiórki odpadów w okolicach ul. Energetycznej. Pomysł ten jednak został storpedowany przez mieszkańców pobliskiego Józefosławia i Julianowa. Nie pomogły podjęte przez urzędników próby wyjaśnienia, że taka instalacja jest bezpieczna i nie ma nic wspólnego ze spalarnią śmieci.
Burmistrz Zdzisław Lis podjął więc próbę znalezienia innej lokalizacji dla PSZOK.
Zaproponowana przez radę sołecką Józefosławia działka przy ul. Mazurskiej w Piasecznie w sąsiedztwie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji okazała się jednak za droga. Nieruchomość należy bowiem do Skarbu Państwa i została przez powiat wystawiona na sprzedaż. Starosta Wojciech Ołdakowski był skłonny sprzedać ją gminie za połowę wartości, czyli blisko pół miliona złotych, jednak burmistrz uznał to nadal za cenę zbyt wysoką zważywszy na to, że działka przy ul. Energetycznej jest własnością gminy.
Ostatecznie burmistrz po rozmowach z prezesem SITY zdecydował się pozostawić PSZOK w obecnej lokalizacji. Podkreśla, że nadal uważa, że najlepszym miejscem dla instalacji byłaby działka przy ul. Energetycznej.
– Jednak moim obowiązkiem jest wsłuchiwanie się w głosy mieszkańców i realizowanie ich woli – mówi. Niewielka działka przy ul. Technicznej 6 nie pozwoli stworzyć PSZOK z planowanym rozmachem, możliwa jest tylko modernizacja punktu.
Co stanie się w takim razie z projektem, który za ponad 67 tys. złotych dla działki przy ul. Energetycznej ma, zgodnie z wygranym pod koniec października przetargiem, wykonać firma z Wrocławia? Naczelnik Biura Promocji i Informacji urzędu gminy Łukasz Wyleziński mówi, że:
– Firma jest elastyczna i może projekt wykonać na innej wskazanej działce.
W liście otwartym w sprawie PSZOK z datą 9 grudnia burmistrz Zdzisław Lis pisze jednak, że projekt zagospodarowania nieruchomości przy ul. Technicznej 6 zleci spółka PUK SITA. Nie wiadomo więc czy zamówiony już projekt na działkę przy ul. Energetycznej powstanie, a następnie wyląduje na półce, czy też burmistrz ma inne plany, które pozwolą nie utracić przeznaczonej na projekt sumy.