Protestują przeciw poszerzeniu ulicy

0
649

Mieszkańcy ulicy Kołobrzeskiej w Skolimowie zdecydowanie protestują przeciwko planowanej przez Gminę przebudowie drogi.

Na ręce burmistrza Kazimierza Jańczuka oraz Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Agaty Wilczek trafiło pismo od mieszkańców ulicy Kołobrzeskiej w Konstancinie-Jeziornie. Odnoszą się w nim do planów przebudowy dróg na terenie Skolimowa Północno-Zachodniego.

– Nie zgadzamy się na zakwalifikowanie ul. Kołobrzeskiej jako drogi lokalnej o szerokości 12 m. Żądamy uznania jej za drogę dojazdową o maksymalnej szerokości 10 m – czytamy w piśmie, pod którym podpisały się 103 osoby. Mieszkańcy przypominają burmistrzowi składane deklaracje o działaniu w zgodzie z wolą mieszkańców oraz to, że od wielu lat sprzeciwiali się poszerzaniu drogi.

– Pamiętać należy, że poszerzenie drogi ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa – podkreśla burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Na tej drodze jest całkiem spory ruch, brakuje za to chodnika i ścieżki rowerowej, które miałyby powstać w ramach inwestycji.

Na taki argument autorzy pisma byli przygotowani. Zapewniają w nim, że popierają pomysł uporządkowania i uspokojenia ruchu oraz budowy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, jednak ich zdaniem można to zrobić również przy pasie drogowym o szerokości 10 m.

– Projekt przebudowy dróg powinien przede wszystkim brać pod uwagę potrzeby mieszkańców i być przygotowany z poszanowaniem ich własności – czytamy w apelu do władz gminy. Zdaniem autorów listu poszerzenie drogi oznaczać będzie ruch tranzytowy, większe zanieczyszczenie powietrza oraz obciążenie budżetu wykupem gruntów pod drogę.

Oburzenie mieszkańców budzi fakt, że decyzje zapadły bez konsultacji z zainteresowanymi, a realizacja inwestycji ma się odbyć w trybie tzw. ustawy drogowej. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych w Konstancinie-Jeziornie burmistrz Kazimierz Jańczuk zwrócił również uwagę na to, że przy ul. Kołobrzeskiej w niedalekiej przyszłości mają powstać budynki wielorodzinne.

– Będą to 42 czy 43 lokale, a deweloper planuje też drugi podobny obiekt na sąsiedniej działce – wyjaśniał radnym. To oczywiście oznacza z automatu wzrost ruchu pojazdów na ul. Kołobrzeskiej na odcinku między ulicami Pułaskiego a Głowackiego.

Podczas przebudowy ul. Kołobrzeskiej planowana jest również budowa odwodnienia. Projekt został przygotowany. Czy w budżecie na 2020 rok znajdą się pieniądze na jego realizację, przekonamy się za miesiąc, kiedy burmistrz przedstawi radnym projekt budżetu.

Swoje postulaty związane z inwestycją mieszkańcy wyrazili również podczas zorganizowanego w ostatnią sobotę protestu drogowego na drodze nr 721 w Skolimowie.