Projekty za ponad 2 miliony

220

Zakończył się pierwszy etap prac nad Budżetem Obywatelskim na 2019 r. Zgłoszono aż 47 pomysłów.

 

Z końcem kwietnia upłynął termin składania wniosków do budżetu partycypacyjnego w gminie Konstancin-Jeziorna. Widać, że idea cieszy się coraz większa popularnością, bo w tym roku mieszkańcy złożyli aż o 20% wniosków więcej niż przed rokiem. Ich wartość wynosi aż 2,2 mln złotych. W tej edycji BO do rozdysponowania jest 800 tys. zł, z czego 500 tys. zł gmina przeznaczy na projekty inwestycyjne , a 300 tys. zł na projekty z zakresu kultury, sportu i rekreacji. Maksymalna wartość jednego projektu nie może przekroczyć 100 tys. zł  w przypadku inwestycji i 50 tys. zł dla pozostałych projektów.

Teraz najtrudniejszy etap prac dla urzędników, czyli weryfikacja wniosków zarówno pod względem formalnym (złożenie w terminie, z wszystkimi wymaganymi załącznikami i danymi) jak i merytorycznym (weryfikacja kosztorysu, ocenia, czy zadanie ma szansę na realizację w ciągu jednego roku budżetowego oraz jakie ewentualnie koszty dalszego utrzymania będzie generować). W przypadku braków lub nieścisłości wnioskodawcy dostaną jeszcze szansę uzupełnienia lub zweryfikowania danych przy wsparciu urzędników. Analiza wniosków zgodnie z harmonogramem powinna się zakończyć do 25 maja. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do głosowania projektów ma nastąpić 6 czerwca.