Produkujemy coraz więcej śmieci

0
803

Średnio 332 kg śmieci wytworzył w 2019 r. przeciętny Polak. To o 7 kg więcej niż rok wcześniej.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił raport na temat ochrony środowiska w 2019 r. Z danych wynika, że w 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych, a więc o 2,1 proc. więcej niż w 2018 r. Na jednego mieszkańca przypadało średnio 332 kg zebranych śmieci.Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego aż o 7 kg.

Odzyskujemy wciąż za mało

Znakomita większość (84,5%) wyprodukowanych w 2019 roku śmieci pochodziła z gospodarstw domowych. We własnych domach wyprodukowaliśmy 10,8 mln ton odpadów. W ubiegłym roku w Polsce usługę odbioru odpadów komunalnych świadczyły 1352 przedsiębiorstwa. Zebrane odpady zostały skierowane do następujących procesów:

 •  odzysk – 7 087,0 tys. ton (55,6 proc.), w tym:
  •    recykling – 3 192,1 tys. ton (25,0 proc.),
  •    biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 153,2 tys. ton (9,0 proc.),
  •    przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 741,8 tys. ton (21,5 proc.),
  •    unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4 proc.), w tym:
  •    przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 178,6 tys. ton (1,4 proc.),
  •    przez składowanie – 5 487,2 tys. ton (43,0 proc.).

Na koniec 2019 r. funkcjonowało 278 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 670 ha. Ponad 92 proc. z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 91 153 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 112 914 tys. kWh energii elektrycznej.

W ubiegłym roku zamknięto 16 składowisk o łącznej powierzchni bliski 53 ha. W 2019 r. w Polsce zlikwidowano 11 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. odnotowano istnienie 1873 dzikich wysypisk.

Rekordowa Lesznowola

W Piasecznie w 2019 roku od mieszkańców odebrano w sumie 37 500 ton odpadów. Według złożonych na odbiór śmieci deklaracji gminę zamieszkuje 88 tys. mieszkańców, co oznacza, że średnio mieszkaniec Piaseczna wyprodukował 426 kg śmieci rocznie. W Lesznowoli w 2019 roku mieszkańcy pozbyli się blisko 12 132 ton odpadów. Podawana przez gminę liczba mieszkańców wynosi 26 240 (opłaty za odpady są wnoszone od ilości zużytej wody), daje to więc w przeliczeniu  462 kg śmieci rocznie na mieszkańca. W Górze Kalwarii według deklaracji na odbiór odpadów mieszka 25 277 osób. Wytworzyły one w 2019 r. ponad 9 115 ton śmieci, co daje 360 kg na mieszkańca. W Konstancinie-Jeziornie śmieci zebrano blisko 7 864 ton, co daje 339 kg na mieszkańca. Pozostałe gminy powiatu (Tarczyn i Prażmów) nie opublikowały jeszcze raportów dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019.

Czytaj także: Gmina Lesznowola wprowadza zmiany w gospodarce odpadami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię