Prażmów pionierem

0
1718

Gmina Prażmów jako pierwsza w powiecie wprowadziła ograniczenie ilości odbieranych od mieszkańców odpadów zielonych.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wójt gminy Jan Adam Dąbek doprowadził do zmiany przepisów lokalnych w tym zakresie. W marcu br. przeprowadził konsultacje z sołtysami.

– Okazuje się, że wszyscy sołtysi byli ze mną zgodni i ustaliliśmy, że ograniczymy bezpłatny odbiór odpadów zielonych – poinformował nas po spotkaniu Jan Dąbek. Podczas sesji 9 sierpnia Rada Gminy przyjęła uchwałę, zgodnie z którą w ramach opłaty za odbiór i zagospodarowanie gmina odbierze od mieszkańców jeden worek odpadów zielonych miesięcznie w okresie od maja do końca listopada. Dodatkowe worki mogą być odebrane za kwotę 9 zł od sztuki. Można je również dostarczyć do gminnego PSZOK i wówczas cena wyniesie 5 zł za worek.

Rozwiązanie to ma na celu zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami, a pomysł narodził się po tym, jak po przetargu okazało się, że gmina będzie musiała zapłacić trzy razy więcej za odbiór śmieci. Aby zmniejszyć podwyżkę opłat dla mieszkańców, urzędnicy zdecydowali się na ograniczenie liczby odbieranych odpadów zielonych, które można kompostować na swoich działkach. Jan Adam Dąbek podkreślał też, że takie rozwiązanie jest sprawiedliwe, bo przerzuca koszty na osoby, które ten rodzaj odpadów produkują.

Jest to krok pionierski. Inne gminy powiatu również od dłuższego czasu mówią o problemie związanym z bardzo dużą ilością produkowanych przez mieszkańców odpadów zielonych i konieczności ich ograniczenia. Nie tylko ze względu na wysokie koszty odbioru i problem z oddawaniem ich przez firmy śmieciarskie do instalacji. Również ze względu na ochronę środowiska. Zdarza się bowiem, że przed domami, pojawia się po kilkadziesiąt worków z wygrabionymi z działek liśćmi. A to, jak podkreślają przyrodnicy, nie służy ani glebie, ani roślinom, ani tym bardziej drobnym zwierzętom, które korzystają ze ściółki.

Czy inne gminy pójdą tą samą drogą? Trudno na razie powiedzieć. Tam, gdzie kontrakty z firmami śmieciarskimi zostały podpisane, raczej nic się nie zmieni w trakcie ich trwania. Nie można jednak wykluczyć, że wytyczne do nowego przetargu będą już inne. Zwłaszcza, że wchodząca właśnie w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie daje gminom prawo wprowadzenia specjalnych ulg w opłacie dla osób, które będą kompostować odpady. Na razie jednak urzędnicy dopiero zaczynają się zapoznawać z ustawą. W gminach miejsko-wiejskich, gdzie znajduje się sporo osiedli mieszkaniowych, których mieszkańcy nie produkują odpadów zielonych, mogą się pojawić naciski na nowe rozwiązania w tej kwestii.