Pozory mylą

499

Ulica Główna w Bobrowcu wygląda na skończoną, ale oficjalnie pojedziemy nią dopiero we wrześniu.

Kompleksowa przebudowa drogi na odcinku od ul. Bobrowieckiej do ul. Mazowieckiej ruszyła jesienią ubiegłego roku. Zgodnie z pierwotną umową, inwestycja miała się zakończyć w połowie bieżącego roku. Stojący w korku na ul. Mazowieckiej kierowcy mogą odnieść wrażenie, że nowa, krótsza droga do Gołkowa zostanie niebawem udostępniona dla ruchu. Rzeczywiście większość prac związanych z wykonaniem samej infrastruktury drogowej została już zakończona, ale na otwarcie ulicy trzeba będzie jeszcze poczekać. Podpisany przez gminę aneks do umowy z wykonawcą, przedłużający termin oddania drogi do użytku po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń, ma związek z pracami wykonywanymi przez zakład energetyczny. Tu jak zwykle doszło do pewnych opóźnień, co powstrzymało prowadzenie prac budowlanych ze względów niezależnych od wykonawcy.

– Mamy tam sporo kolizji kablowych, które trzeba jeszcze usunąć – mówi Zbigniew Wysoczyński z Wydziału Transportu i Infrastruktury. – Roboty drogowe powinny się zakończyć do 10 lipca, ale całość inwestycji, z wykonaną organizacją ruchu i uzyskaniem zezwolenia na użytkowanie, ma potrwać do 12 września – dodaje. Jak nietrudno się domyślić, zapewne ruch lokalny nieoficjalnie będzie się tędy odbywał.

Finał długo oczekiwanej przez okolicznych mieszkańców inwestycji jest już jednak bliski. Droga została poszerzona, powstał też ciąg pieszo rowerowy. Gmina wykonała również odwodnienie i oświetlenie ulicy. Całość będzie kosztowała samorząd blisko 11 mln złotych.