Potrzebne wsparcie

214

Członkowie komisji mają bardzo dużo pracy.

 

W każdej gminie bardzo ważną funkcję pełni komisja rewizyjna, czyli organ powołany spośród radnych w celu sprawowania kontroli nad działalnością wójta (burmistrza itp.), gminnych jednostek organizacyjnych, a także jednostek pomocniczych gminy. Obowiązek jej powołania wynika z ustawy o samorządzie. Osoby będące w komisji między innymi: opiniują wykonanie budżetu Gminy i sporządzają wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium burmistrzowi, badają wykonywanie przez burmistrza uchwał, realizację interpelacji i wniosków radnych oraz zajmują się skargami wpływającymi do rady na burmistrza.

Nadzwyczaj dużo pracy w komisji rewizyjnej mają radni gminy Konstancin-Jeziorna, co widać podczas praktycznie każdej sesji rady, na których to pojawia się niemała liczba uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza. Często zawierają one bardzo długie uzasadnienia, co świadczy o tym, że członkowie komisji musieli poświęcić sporą ilość czasu przy ich badaniu. Na ostatniej sesji radny Arkadiusz Zewar zaapelował, aby wzmocnić skład komisji. Obecnie znajdują się w niej również radna Katarzyna Jacyna (przewodnicząca komisji), radny Adam Grzegorzewski i Tomasz Nowicki.

Nie jest łatwo

– Cztery osoby na tę ilość spraw, którą mamy w tej chwili, to bardzo mało. Sprawy są bardzo trudne i wymagające – mówił Arkadiusz Zewar.

Nie da się nikogo przydzielić do komisji, to w gestii radnych leży, czy zdecydują się pomóc.

– Komisja zwykle ma dużo pracy, również dlatego, że jest zarzucana skargami osób mało odpowiedzialnych, które skarżą się bezzasadnie – mówi nam Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski. – Udział radnych w komisji rewizyjnej jest całkowicie dobrowolny i mogę jedynie apelować podobnie, jak radny Arkadiusz Zewar o to, by pracę w komisji rewizyjnej zadeklarowali inni radni, co wielokrotnie zresztą czyniłem. Ze swej strony prosiłem Biuro Rady Miejskiej o maksymalną pomoc w pracach komisji rewizyjnej. Ponieważ przewodnicząca komisji rewizyjnej kilkakrotnie na sesjach dziękowała publicznie za dobrą współpracę z BRM , myślę,że tak się właśnie dzieje – dodaje.