Porządkowanie Mleczarni

0
588

Porządkowanie terenu Starej Mleczarni idzie z pewnymi oporami. Przed rozpoczęciem roku szkolnego znaczącej zmiany nie będzie.

Decyzja uwłaszczeniowa, dzięki której gmina stała się właścicielem terenu Starej Mleczarni, stała się prawomocna na początku wiosny. Od początku wiadomo było, że sam budynek Mleczarni, wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków, będzie czekał na rewitalizację i zagospodarowanie. Pozostały teren zaś miał zostać przez Gminę uprzątnięty, na co zgodę wyraził konserwator zabytków. Wydawało się, że pozbycie się ruin i złomu z sąsiedztwa nowej szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego to priorytet. Tymczasem na razie teren został sprzątnięty w niewielkim stopniu, a ruiny dawnego sklepu stoją na miejscu.

– Niestety trochę nas blokują różne przepisy, zgodnie z którymi wykonawca, który realizuje to w formule „projektuj i buduj”, musi załatwić niezbędne pozwolenia. Do tego doszły problemy ze złomem – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nie do końca było jasne, co powstało jako złom na terenie, a co zostało przywiezione. Poprzedni właściciel nieruchomości ma bowiem prawo zabrać swoje ruchomości, zwłaszcza jeśli mówimy o złomie, który da się sprzedać i to za niemałe pieniądze – wyjaśnia. Gmina czekała na wyraźną deklarację właściciela, czy zamierza te elementy zabrać, czy nie. Miało to znaczenie przy wycenie prac do wykonania. Zarówno jeśli chodzi o ich zakres, jak i ostateczną cenę. Bowiem jeśli firma będzie mogła sprzedać złom, uzyska w ten sposób dodatkowe korzyści, a mowa o kwocie nawet 20 tys. zł.

– Mam nadzieję, że niebawem uda się wreszcie rozpocząć prace rozbiórkowe i konkretne porządkowanie terenu – mówi Putkiewicz.

Jeśli chodzi o sam zabytkowy budynek Starej Mleczarni, Gmina musi najpierw zdecydować, jaką funkcję miałby pełnić po rewitalizacji. Dopiero wtedy przyjdzie czas na opracowanie koncepcji zagospodarowania budynku i konsultacje z konserwatorem. Warto pamiętać, że obecnie w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren ten przeznaczony jest pod usługi oświaty. Jeśli pomysł na zagospodarowanie Starej Mleczarni będzie inny, będzie to wymagało również zmiany mpzp. Z pewnością więc ruina będzie straszyć na rogu ulic Dworcowej i Jana Pawła II jeszcze co najmniej przez najbliższe 2-3 lata.