Policja z najwyższą oceną

0
388

Jak wynika z badań CBOS, policja jest najlepiej ocenianą instytucją w Polsce. Jej działania dobrze ocenia 80% ankietowanych.

CBOS bada cyklicznie, dwa razy w roku – w marcu i wrześniu, opinie dorosłych Polaków na temat działalności różnych instytucji publicznych, w tym prezydenta, parlamentu, władz samorządowych, sądu, ZUS, NBP a nawet kościoła rzymskokatolickiego. Najnowsze, opublikowane pod koniec marca wyniki dały policji zdecydowane zwycięstwo w rankingu już po raz czwarty z rzędu. Wynik z marca 2020 roku jest najwyższy w dotychczasowej historii prowadzonych od 1990 r. badań. Działania policji dobrze oceniło 80% ankietowanych. Źle ocenia je tylko 11%, w przypadku 9% odpowiedź brzmiała: trudno powiedzieć. Policja pokonała drugie w kolejności władze samorządowe, ocenione dobrze przez 74% ankietowanych, oraz wojsko – 72% ocen pozytywnych. W pierwszej piątce znalazły się jeszcze NBP (59%) i prezydent (58%). Wyjątkowo źle oceniane są z kolei instytucje związane z wymiarem sprawiedliwości – działalność sądów dobrze ocenia zaledwie 32% Polaków, prokuratury 31%, a Trybunału Konstytucyjnego 30%. Kościół rzymskokatolicki znalazł się na 6 pozycji. Jego działalność dobrze ocenia 57% społeczeństwa.

– Tak wysoka ocena działalności policji jest najlepszą formą podziękowań za codzienny trud służby – czytamy na stronie Komendy Głównej Policji. – Chociaż badania przeprowadzono jeszcze przed działaniami związanymi ze zwalczaniem pandemii COVID-19, właśnie szczególnie w tym trudnym czasie walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 jest to dla nas bardzo ważne i mobilizuje do jeszcze lepszych działań.

Działania piaseczyńskiej policji podejmowane w okresie epidemii spotkały się już z kilkoma publicznymi pochwałami ze strony mieszkańców. To policja bowiem kontroluje osoby przebywające na kwarantannie. Do naszej redakcji dotarło kilka informacji od mieszkańców, którzy bardzo chwalili policjantów za to, że nie ograniczali się do działań kontrolnych, ale interesowali się stanem zdrowia i potrzebami osób poddanych kwarantannie. Słowa podziękowań mieszkańcy kierują też bezpośrednio do policji.