Połączenie staje się faktem

0
292

Dyskutowane od dłuższego czasu połączenie biblioteki powiatowej z gminną nastąpi 1 stycznia 2020 roku.

Pomysł połączenia zlokalizowanej w suterenie budynku przy ul. Chyliczkowskiej 12 Biblioteki Powiatowej z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Piaseczno narodził się w 2017 roku. Wcześniej radni Powiatu próbowali bezskutecznie znaleźć nową siedzibę dla swojego księgozbioru. Tymczasem budowany przy ul. Jana Pawła II budynek CEM, w którym gminna biblioteka miała dostać do dyspozycji nową, dużą przestrzeń, mógł przyjąć księgozbiór i pracowników dawnej biblioteki pedagogicznej, zarządzanej przez Powiat. Gotowość połączenia bibliotek wyraziły władze gminy Piaseczno oraz dyrekcja gminnej biblioteki. Pozostawało uzyskać zgodę radnych obu samorządów. Opozycja w Radzie Powiatu próbowała przekonywać, że ten krok oznacza de facto likwidację jedynej powiatowej instytucji kultury. Jednak większość radnych w marcu br. podjęła uchwałę intencyjną w sprawie połączenia obu bibliotek. Podobną decyzję podjęli radni gminy Piaseczno. Budynek Centrum Edukacyjno-Multimedialnego przy ul. Jana Pawła II 55 już działa, również mająca do swojej dyspozycji 1750 m2 powierzchni gminna biblioteka rozpoczęła pracę.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie do CEM wprowadzi się ze swoimi zbiorami również Powiatowa Biblioteka Publiczna. Podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy ma zapaść decyzja o utworzeniu wspólnego podmiotu pod nazwą Biblioteka Publiczna w Piasecznie. Nowa, wspólna dla Gminy Piaseczno i Powiatu instytucja będzie nadzorowana przez oba samorządy. W tej sprawie zostanie podpisana stosowna umowa między władzami gminy i powiatu, określająca zakres odpowiedzialności, finansowania i podejmowania decyzji w sprawie książnicy. Biblioteka Publiczna w Piasecznie jako nowy podmiot przejmie zbiory, majątek ruchomy i pracowników obu bibliotek. Placówką kierować ma do końca kadencji obecny dyrektor gminnej biblioteki Łukasz Załęski. Powołanie kolejnego dyrektora będzie należało do burmistrza Piaseczna, ale decyzja będzie wymagała uzgodnienia z zarządem Powiatu Piaseczyńskiego.

Dla czytelników połączenie oznacza łatwiejszy dostęp do zasobów Powiatowej Biblioteki Publicznej i rozwinięcie działu związanego z tzw. regionaliami. Pracownicy powiatowej wypożyczalni z kolei mogą liczyć na dużo bardziej komfortowe warunki pracy niż oferowała ciasna suterena wynajmowana przez Powiat od ZNP.