Podwyżka od kwietnia

0
255

Mieszkańcy zapłacą za odbiór odpadów o 25% więcej niż dotychczas. Podwyżka ma zbilansować budżet przeznaczony na system gospodarki odpadami na terenie gminy.

Wprawdzie Lesznowola podpisała nowy, trzyletni kontrakt na odbiór odpadów przed ponad rokiem, ale dopiero teraz władze gminy zdecydowały o podwyżce opłat dla mieszkańców. Jak podkreśla zarząd, koszty umowy są o 50% wyższe, ale dotychczas system udawało się bilansować dzięki wcześniejszym oszczędnościom. Te jednak powoli się kończą, bilans po roku 2018 wynosi 1,5 mln złotych na plusie i większe wpływy od mieszkańców są niezbędne, by pokryć koszty gospodarki odpadami. Zgodnie z przepisami bowiem gmina nie może „dokładać” do tego zadania własnych środków, wpływy i wydatki w obszarze gospodarki odpadami muszą się równoważyć.

Po gorących dyskusjach nad wysokością podwyżki na posiedzeniach komisji problemowych, ostatecznie przyjęto, że wyniesie ona 25% w stosunku do dotychczasowych opłat. W Lesznowoli obowiązuje system opłat odnoszący się do metrów sześciennych zużytej wody. I tak za odpady segregowane zapłacimy od kwietnia 4 zł/m3 wody a za zmieszane 8 zł/m3 wody. Podwyżki dotyczą oczywiście również posesji niezamieszkałych i domków letniskowych.

– Podwyżka jest niewielka w stosunku do innych gmin, co zawdzięczamy poczynionym oszczędnościom – podkreślała zastępca wójta Iwona Pajewska-Iszczyńska. Ale obserwując obecną sytuację w obszarze odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na Mazowszu, władze gminy już zapowiadają, że w przyszłości, przy zawieraniu kolejnych kontraktów, należy spodziewać się dalszych podwyżek.