Plebiscyt „Perły Mazowsza 2015”

0
574

Zapraszamy czytelników do udziału w plebiscycie „Perły Mazowsza 2015”.
Celem akcji jest wyłonienie i uhonorowanie:
– najlepszych przedsiębiorców,
– najciekawszych ofert turystycznych w regionie
– najpopularniejszych wydarzeń promocyjnych,
przy aktywnym udziale mieszkańców poszczególnych gmin.
Nadrzędnym celem konkursu jest wywołanie interakcji pomiędzy mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi jak i przedsiębiorcami.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym, organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne.
Nagrody zostaną przyznane w kilku kategoriach. Pierwsza – „Perła przedsiębiorczości powiatu piaseczyńskiego 2015” – wyłoni przedsiębiorstwo, które swoimi wynikami ekonomicznymi oraz swoją aktywną społeczną postawą wyróżnia się w powiecie i zyskuje poparcie mieszkańców powiatu. Druga – „Perła przedsiębiorczości 2015” – nagrodzi przedsiębiorstwo, które swoimi wynikami ekonomicznymi oraz swoją aktywną społeczną postawą wyróżnia się w danej gminie i zyskuje poparcie mieszkańców danej gminy. Trzecią kategorią jest „Perła Mazowsza”. W tej części wyróżnione zostanie wydarzenie (np. akcje plenerowe, festiwale, konkursy) bądź oferta turystyczna (np. miejsce, usługa, danie itp).
Przedsiębiorcy startujący w dwóch pierwszych kategoriach mogą się zgłaszać, wypełniając ankietę na stronie www.lgd-tp.pl lub www.przegladpiaseczynski.pl. Zgłoszenia do trzeciej kategorii przyjmowane są przez formularz dostępny na stronie www.przegladpiaseczynski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię