Plebania w końcu ruszyła

0
788

Po ponad półtorarocznej przerwie zostały wznowione prace przy przebudowie Starej Plebanii w Piasecznie.

Prace budowlane zostały wstrzymane, gdy podczas rozbiórki odkryto niezwykłe piwnice. Przy okazji okazało się, że istniejące fundamenty nie będą w stanie utrzymać zaprojektowanej konstrukcji i konieczne było naniesienie zmian w projekcie. W trakcie prac projektowych nastąpiła również zmiana na stanowisku Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (MWKZ). Nowy konserwator miał istotne zastrzeżenia do projektu przebudowy. Uważał, że budynek powinien w maksymalnym stopniu zostać odtworzony do pierwotnej formy architektonicznej.

– Konserwator nakazał m.in.: odtworzenie pierwotnego kształtu dachu, przywrócenie pierwotnej formy ganku z kolumnami i zachowanie zabytkowego sklepienia kolebkowego piwnicy – informowała Anna Grzejszczyk z Biura Promocji Urzędu Gminy. Konserwator nie zgodził się również na wykonanie podnośnika dla osób niepełnosprawnych, który zakłóciłby pierwotną elewację budynku, oraz na wzmocnienie ścian za pomocą żelbetowych słupów.

– Projekt zamienny został wiosną zatwierdzony przez konserwatora zabytków, a niedawno gmina uzyskała pozwolenie na budowę i prace zostały wznowione – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz.