Plan zagospodarowania dla Łaz podzielił radnych

0
547

Zdania radnych w kwestii nowego planu zagospodarowania dla sąsiadującego ze szkołą w Łazach obszaru były podzielone. Plan jednak uchwalono.

W Radzie Gminy Lesznowola brak jednomyślności w głosowaniu zdarza się dość rzadko. A jeszcze rzadziej dochodzi do tarć w trakcie sesji. Sytuacja taka miała miejsce w ubiegłym tygodniu w związku z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu PGR i Radiostacja Łazy.

Chodzi przede wszystkim o niezagospodarowany jeszcze teren między oczyszczalnią ścieków a ulicami Rolną i Projektowaną. Prace nad nowym planem trwały od 2011 roku.

Intensywna zabudowa

Nowy mpzp w poszczególnych obszarach dopuszcza tam intensywną zabudowę jednorodzinną, zabudowę wielorodzinną, budynki mieszkalne komunalne i wielorodzinne – do 8 mieszkań oraz w rejonie położonym najbliżej szkolnego parkingu – tereny usługowe, w tym dopuszczające budowę obiektów do 2000m2 powierzchni sprzedaży. Na terenach zabudowy jedno- i wielorodzinnej budynki nie mogą przekraczać 12 m wysokości. W terenie przeznaczonym wyłącznie pod usługi dopuszczona jest zabudowa do 16 i 20 m wysokości. W zapisach planu brak precyzyjnego określenia, ile lokali mogą mieć powstające na danym obszarze budynki jednorodzinne. Brak też zastrzeżeń dotyczących zabudowy bliźniaczej czy szeregowej. Mieszkańców zaintrygował też zapis dotyczący realizacji miejsc parkingowych „w granicach poszczególnych lokalizacji własnych”.  Zazwyczaj zapisy mpzp mówią o konieczności zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych w granicach działki budowlanej. Jednak w planie dla tego obszaru wśród dopuszczalnej zabudowy znalazły się również garaże wielopoziomowe. Niewykluczone, że właśnie w ten sposób miałby zostać rozwiązany problem spełnienia przez inwestorów wymogu dotyczącego liczby miejsc parkingowych przypadających na jeden lokal mieszkalny czy powierzchnię usługową.

Zdaniem radnego z Łaz Łukasza Grochali, plan ten nie powinien zostać uchwalony w obecnym kształcie. Według jego wyliczeń (gmina takich danych nie udostępniała) chłonność tego terenu wynosi około 2600 nowych mieszkańców. Przekonywał, że w związku z tym gmina będzie musiała ponieść ogromne nakłady na budowę infrastruktury towarzyszącej – dróg, szkoły i przedszkola, stacji uzdatniania wody czy rozbudowy oczyszczalni. Swoją (krytyczną) analizę planu przedstawiła też w mediach społecznościowych radna powiatu Magdalena Mika-Kosior.

Czytaj także: Szatańskie skrzyżowanie w Mrokowie

Lepszy taki niż poprzedni

Kontrargumentem radnych popierających uchwalenie planu było to, że prace nad nim trwają już 10 lat, a obowiązujący mpzp jest jeszcze gorszy.

– Skoro już wkładacie państwo tyle wysiłku żeby ustalić nowy plan, może warto zrobić go dobrym, a nie tylko mniej złym? – zapytał jeden z internautów, czytając dyskusję radnych. Plan w zaproponowanym kształcie uchwalono 12 głosami za. Przeciw był tylko Łukasz Grochala, a sześcioro radnych wstrzymało się od głosu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię