Plac zabaw pod napięciem

749

Plac zabaw przy ul. Tenisowej w Józefosławiu działa od 5 lat. Dopiero teraz jednak ktoś zwrócił uwagę na to, że został on zlokalizowany pod linią wysokiego napięcia.

Teren rekreacyjny przy ulicy Tenisowej był pierwszym ogólnodostępnym placem zabaw na terenie sołectwa Józefosław. Powstał w 2014 roku dzięki staraniom ówczesnej radnej Katarzyny Nowocin-Kowalczyk. I przez ostatnie 5 lat nikogo nie zaniepokoiła jego lokalizacja – bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia.

Sprawą zainteresował się jednak mieszkaniec Józefosławia. Tak w każdym razie wynika z informacji na stronie rady sołeckiej Józefosławia.

– Jeden z mieszkańców Józefosławia zwrócił się do Polskich Sieci Elektroenergetycznych z zapytaniem o bezpieczeństwo dzieci korzystających z placu zabaw przy ulicy Tenisowej w Józefosławiu – czytamy na stronie sołectwa. Odpowiedź od PSE jest jednak skierowana do sołectwa Józefosław.

Z dokumentu wynika, że w oparciu o istniejące przepisy i obowiązujące w Polsce normy, plac zabaw nie powinien być zlokalizowany pod linią 220 kV.

– Ze względu na wysoki poziom pola elektromagnetycznego, jak i czynniki fizyczne (możliwość opadnięcia przewodu), obecna lokalizacja placu zabaw powoduje znaczne zagrożenie dla osób przebywających na nim (zwłaszcza dzieci) – czytamy w piśmie od PSE. – Plac zabaw powinien zostać zlokalizowany w odległości nie mniejszej niż 16 metrów od osi linii elektroenergetycznej.

Jak deklarują przedstawiciele rady sołeckiej, pismo zostało przekazane do Urzędu Gminy w związku z tym, że to samorząd utworzył plac zabaw i sprawuje nad nim opiekę.

O plany związane z kontrowersyjnym ogródkiem jordanowskim zapytaliśmy burmistrza Daniela Putkiewicza.

– Plac zabaw zamkniemy do czasu wyjaśnienia sprawy, by uniknąć zarzutu, że lekceważymy zagrożenie – informuje. Część mieszkańców obawia się, że plac zostanie po prostu zlikwidowany. Zwłaszcza, że taką rekomendację daje PSE, prosząc o jego usunięcie lub zmianę lokalizacji.

– Ze wstępnych informacji, które dostałem wynika, że wszystkie wymogi formalne, w tym wymagania techniczno-budowlane zostały spełnione przy budowie tego obiektu, więc mamy tu jakąś rozbieżność. Będziemy sprawę wyjaśniać – zapowiada burmistrz.

Najbliższy gminny plac zabaw w Józefosławiu znajduje się w parku przy ul. Ogrodowej.