Płać podatki i korzystaj

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Radni zatwierdzili program Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca. Ulgi dotyczyć będą m.in. komunikacji.

 

W założeniu władz gminy karta ma spełnić dwa zadania. Po pierwsze zachęcić mieszkańców do odprowadzania podatków do piaseczyńskiego Urzędu Skarbowego, a po drugie ograniczyć liczbę samochodów poruszających się po mieście. Posiadacze karty bowiem mieliby korzystać bezpłatnie z lokalnych linii autobusowych L. Oczywiście tylko tych, które organizuje gmina Piaseczno i tylko na jej terenie. To tylko wstępna oferta ze strony gminy. W przyszłości Karta Mieszkańca miałaby być rozszerzona o kolejne korzyści, zarówno w dostępie do usług i atrakcji oferowanych przez samorząd, jak i komercyjnych. Do programu mogą bowiem przystąpić różne podmioty.

Piaseczyńska Kartę Mieszkańca będzie mógł otrzymać wnioskodawca, który zadeklaruje chęć stałego pobytu na terenie gminy Piaseczno i rozlicza podatek od osób fizycznych w US w Piasecznie, nawet jeśli nie osiąga w danym momencie dochodu. Do programu należeć będą mogli również członkowie rodziny danego mieszkańca („osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”). Dokument ma być wydawany na 2 lata. Po tym czasie możliwe jest przedłużenie ważności karty, pod warunkiem, że wnioskujący w dalszym ciągu spełnia warunki niezbędne do jej wydania.

UMiG podjął już pierwsze kroki do wdrożenia programu. Poszukuje zarówno firmy, która zajęłaby się przygotowaniem i obsługą całego systemu związanego z funkcjonowaniem kart, jak i pracownika do Referatu Obsługi Karty Mieszkańca. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, burmistrz chciałby, aby wydawanie kart wystartowało 1 lutego przyszłego roku.

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama