Piłka po stronie ZTM

0
703

Nad propozycjami zmian w rozkładach jazdy przekazanych przez burmistrza pracuje teraz ZTM. Nowe zasady miałyby obowiązywać od początku 2019 r.

Urząd Gminy Konstancin-Jeziorna poinformował mieszkańców, o jakie zmiany w kursowaniu autobusów zawnioskował do ZTM. Postulaty uwzględniają większość złożonych przez mieszkańców uwag.

Poranne kursy linii 742 powinny zostać dostosowane do potrzeb uczniów, którzy muszą zdążyć na lekcje zarówno w szkołach średnich w Górze Kalwarii, jak i w Konstancinie-Jeziornie. Trasa linii 251 miałaby zostać wydłużona do pętli przy przystanku Pańska, za to skrócona na odcinku warszawskim – autobus miałby kończyć kurs w Wilanowie, zamiast dojeżdżać do Metra Wilanowska. Taki wniosek często podnoszą mieszkańcy, zwracając uwagę, że odcinek między Wilanowem a stacją metra Wilanowska jest zwykle bardzo zakorkowany, co między innymi powoduje duże opóźnienia. A z kolei w sytuacji, gdy pasażerowie mogą skorzystać z autobusów dojeżdżających do metra Kabaty, znacznie szybciej mogą dotrzeć do stacji Wilanowska. Burmistrz Kazimierz Jańczuk wnioskuje też o zwiększenie częstotliwości kursowania linii 251 w godzinach szczytu porannego i popołudniowego.

Kolejny postulat dotyczy zwiększenia częstotliwości kursowania w godzinach szczytu porannego autobusów linii 724 i 742, kosztem nieznacznego zmniejszenia częstotliwości autobusu linii 710. Pomysł zmniejszonej liczby kursów dla 710 nie bardzo podoba się oczywiście użytkownikom linii łączącej Piaseczno, Konstancin-Jeziornę i Warszawę. Burmistrz uwzględnił też liczne wnioski dotyczące koordynacji rozkładów jazdy wszystkich linii w taki sposób, by stworzyć dogodne przesiadki na przystanku „Borowa” w Konstancinie-Jeziornie.

ZTM przygotowuje analizę możliwości wprowadzenia postulowanych zmian. Uwzględnić trzeba bowiem możliwości wykorzystania taboru, a przede wszystkim symulację zmian kosztów dla każdej z partycypujących w komunikacji tymi liniami gmin (Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna).

– Po otrzymaniu analizy i symulacji kosztów proponowanych zmian, odbędzie się spotkanie burmistrzów gmin Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna z przedstawicielami ZTM, w celu podjęcia ostatecznych decyzji. Zmiany powinny być wprowadzone od 3 stycznia 2019  – poinformował mieszkańców UG.

W rozmowie z nami burmistrz Kazimierz Jańczuk podkreślał, że kwestia kosztów istotnie może wpłynąć na ostateczne zmiany w rozkładzie jazdy. Kolejna modyfikacja czeka również mieszkańców po uruchomieniu linii elektrycznej.