Pikieta w obronie Łąk Oborskich

63

Jutro (5 grudnia) o godz. 14.30 pod ratuszem w Konstancinie-Jeziornie odbędzie się pikieta w obronie Łąk Oborskich. O godz. 15.00 rozpocznie się odroczona sesja nadzwyczajna, zwołana przez burmistrza Kazimierza Jańczuka w celu podjęcia uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego.

Organizatorzy pikiety, Partia Zieloni oraz mieszkańcy Konstancina-Jeziorny uważają, że podjęcie tej uchwały otwiera drogę do inwestycji na obszarze Łąk Oborskich, części otuliny rezerwatu „Łęgi Oborskie”: parking, targowisko, osiedle domów jednorodzinnych, pole golfowe.