Pierwsze kroki do remontu

337

Dom „Zośki” szykuje się do remontu. Na razie jednak głównie na papierze.

Przy okazji przebudowy zabytku przy ul. Królowej Jadwigi 11 w Zalesiu Dolnym, konieczne może być lekkie przycięcie gałęzi objętego ochroną dębu rosnącego na terenie posesji. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni przyjęli uchwałę, która określiła dokładnie zasady ochrony pomnika przyrody podczas przyszłych prac modernizacyjnych przy zabytkowym budynku w Zalesiu Dolnym. Stary dąb szypułkowy znajduje się na tyle blisko budynku, że w momencie wykonywania prac przy fundamentach czy dachu konieczne może być przycięcie gałęzi czy korzeni. Uchwała podkreśla, że dopuszczalne jest to tylko wtedy, gdy nie będzie rozwiązań alternatywnych. Na czas trwania prac zostanie przez gminę wyznaczony również inspektor, który będzie czuwał nad realizacją prac w sposób bezpieczny dla chronionego drzewa.

W ubiegłym tygodniu nastąpiło też oficjalne przekazanie gminie zgromadzonych przez Fundację „Dom Zośki” środków w wysokości 30 tys. złotych. Obecnie gmina finalizuje gromadzenie dokumentacji na wzmocnienie fundamentów zabytkowej budowli.

– Wysłaliśmy też zapytania ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budynku – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Chcielibyśmy zrealizować to zadanie w formule „projektuj i buduj”. Niewykluczone, że wykonawca fundamentów zdecydowałby się również na realizację przebudowy reszty budynku – dodaje.

Warto zauważyć, że w budżecie gminy na 2019 rok na to zadanie przeznaczono zaledwie 200 tys. zł na prace projektowe. Środki na modernizację budynku obiecywało również Ministerstwo Kultury. Do tego jednak po pierwsze potrzebny jest projekt, a po drugie finansowanie w budżecie gminy. Stąd nie można mieć pewności, że prace budowlane rozpoczną się jeszcze w tym roku. Chyba że po wykonaniu projektu i wycenie zadania radni znajdą na nie w budżecie wystarczające środki.