Piaseczyńska Rada Kobiet

138

W Dzień Kobiet burmistrz Daniel Putkiewicz podpisał zarządzenie w sprawie powołania Piaseczyńskiej Rady Kobiet i nadania jej statutu.

W sali konferencyjnej Urzędu Miasta 8 marca pojawiły się inicjatorki powstania Rady Kobiet. Burmistrz wręczył im żółte tulipany.

– To ważne, aby kobiece spojrzenie na wiele tematów silniej wybrzmiewało i mobilizowało do działania – mówi Iwona Jackowicz, radna powiatowa.

Czym będzie się zajmować Rada? Celem jej działania jest integracja, wspieranie i reprezentowanie kobiecej perspektywy świata w gminie Piaseczno, w szczególności poprzez:
1. inicjowanie na posiedzeniach poszczególnych komisji Rady Miasta działań mających na celu poprawę jakości życia kobiet;
2. aktywizację zawodową i społeczną piasecznianek;
3. wpływanie na organizację przestrzeni publicznej miasta, aby była bardziej przyjazna dla mieszkanek;
4. analizowanie i monitorowanie polityki gminy Piaseczno dotyczącej potrzeb kobiet;
5. opiniowanie strategicznych dokumentów miasta pod kątem wpływu zawartych w nich zapisów na życie kobiet;
6. edukację mieszkańców dotyczącą równouprawnienia płci;
7. inicjowanie działań przeciwdziałających dyskryminacji mieszkanek Piaseczna;
8. promowanie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet;
9. wspieranie organizacji, akcji społecznych i imprez propagujących tematy kobiece;
10. wspieranie równych szans życiowych dla kobiet;
11. promocja zdrowia kobiet w tym sportu.
12. współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi promującymi sprawy kobiet;
13. budowanie świadomości ekonomicznej kobiet;
14. monitorowanie sytuacji imigrantek zamieszkujących w gminie oraz inicjowanie działań umożliwiających integrację z lokalną społecznością.

Pierwsze spotkanie Rady Kobiet odbędzie się 11 kwietnia. Wówczas zostanie powołany skład Rady.