Piaseczno wprowadza ograniczenia związane z koronawirusem

0
874

W powiecie objętych nadzorem epidemiologicznym jest 150 osób. Sanepid telefonicznie monitoruje ich stan. Burmistrz Piaseczna zarekomendował zawieszenie imprez dedykowanych seniorom oraz organizacji wycieczek przez placówki oświatowe.

Jak podaje piaseczyński sanepid, na dzień 10 marca na terenie powiatu piaseczyńskiego nadzorem epidemiologicznym objętych było 150 osób. Są to osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni podróżowały na tereny, w których rozwijają się zakażenia koronawirusem, i wypełniły tzw. karty lokalizacyjne.

– Dzwonimy do tych osób codziennie, sprawdzamy jak się czują. – zapewnia dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie Anna Matkowska.

Sytuacja jest więc dynamiczna. Na dzień 10 marca nadzorem objętych było 5 Polaków i 73 Azjatów w Lesznowoli, 48 Polaków w Piasecznie, 9 Polaków i 5 Azjatów w Konstancinie-Jeziornie oraz 7 Polaków w Górze Kalwarii.

– W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z koronawirusem oraz komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów z 9 marca, a także w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, Gmina Piaseczno wydała rekomendacje dla podległych jej jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych – czytamy w komunikacie Gminy Piaseczno

Zawieszenie zajęć dla seniorów

Gmina zarekomendowała jednostkom organizacyjnym czasowe zawieszenie zorganizowanych form aktywności dla osób starszych (zajęcia UTW, zajęcia sportowe, aktywności, spotkania klubów seniora, wykłady, zajęcia kulturalne, spotkania członków organizacji pozarządowych) do czasu wydania kolejnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zalecenia dla placówek oświatowych

Dodatkowo Gmina wystosowała pismo do podległych jej placówek oświatowych wstrzymując do odwołania (zgodnie z ostatnim poleceniem wojewody mazowieckiego) organizację wszystkich wycieczek i wyjazdów zagranicznych oraz przyjmowanie uczniów z tzw. wymiany międzynarodowej. Piaseczno rekomenduje odwołanie wyjść uczniów na wycieczki do miejsc publicznych, takich jak kino i teatr oraz ograniczenie dostępu do budynków oświatowych osobom postronnym.

– Gmina monitoruje sytuację na bieżąco. Na chwilę obecną nie ma na naszym terenie przesłanek do zamykania placówek oświatowych. Jeśli jednak taka konieczność się pojawi, decyzja taka zostanie podjęta – informuje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie Annę Matkowską podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w Radzie Powiatu Piaseczyńskiego, decyzję taką dyrektor szkoły może podjąć w momencie potwierdzenia przypadku zachorowania ucznia (bądź pracownika szkoły) na COVID-19.

Ograniczajmy wizyty w urzędach

– Podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechnianiu się wirusa, zalecamy wszystkim mieszkańcom naszej gminy, aby jeśli nie jest to konieczne ograniczać wizyty w urzędach. Jeśli sprawy nie są pilne, lepiej odłożyć je na inny, bardziej dogodny moment, lub jeśli tylko to możliwe, załatwiać je pisemnie lub drogą elektroniczną – czytamy w komunikacie. O ograniczenie wizyt w urzędach skarbowych zaapelował też Robert Antoszkiewicz, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Zachęca do wysyłania zeznań podatkowych za pośrednictwem strony www.podatki.gov.pl oraz telefonicznego kontaktowania się z pracownikami właściwego urzędu skarbowego.