Od dzisiaj nie wyjedziemy z Czajewicza w ul. Nadarzyńską

345

Wyjazd z ulicy Czajewicza w ulicę Nadarzyńską będzie zamknięty z powodu konieczności wykonania przyłącza kanalizacyjnego.

– W trackie prowadzonych prac wykonawca został zobowiązany do utrzymania połowy przejścia dla pieszych przez Czajewicza wzdłuż Nadarzyńskiej. Ruch kołowy na ul. Czajewicza, od 8 kwietnia 2019 roku, zostanie wprowadzony jako dwukierunkowy. Z parkowania zostaną wyłączone wszystkie wzdłużne miejsca parkingowe zlokalizowane na ul. Czajewicza. Od dnia 5 kwietnia 2019 r. została ustawiona stosowna informacja dla kierujących pojazdami o zakazie zatrzymywania obowiązującym od 8 kwietnia – informuje Urząd Gminy.

Utrudnienia jednak nie potrwają długo, ponieważ wykonawca przewiduje, że zakończy prace 11 kwietnia 2019 roku.