Park Redutowa

0
528

Gmina  przygotowuje się do zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Jaremy i Okrężnej w Piasecznie. Zapowiada konsultacje społeczne.

Gmina zleciła opracowanie trzech koncepcji zagospodarowania tego zaniedbanego obszaru i udostępnienia go mieszkańcom. Istniejące drzewa ze względu na to, że rosną na podmokłym terenie, są w kiepskim stanie i zagrażają bezpieczeństwu. W związku z tym większość istniejącej roślinności musiałaby zostać usunięta, a następnie ponownie zagospodarowana tak, by powstał obszar o charakterze parkowym.

– Poszczególne wersje koncepcji różnią się przyjętymi rozwiązaniami przestrzennymi, stopniem zainwestowania, wyposażeniem oraz rodzajem zastosowanego materiału. Dla wszystkich wersji jako podstawowy materiał wyjściowy przyjęto zachowanie w jak największym stopniu środowiska przyrodniczego z uwzględnieniem bezpieczeństwa użytkowników parku – czytamy w komunikacie Gminy.

Nowa przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa ma być przeznaczona zarówno dla dzieci, osób dorosłych jak i seniorów. Na terenie niewielkiego parku zaplanowano między innymi ogród zabaw dla dzieci, alejki spacerowe z kolekcją roślin przywodnych, podesty umożliwiające obserwację flory i fauny strefy wilgotnej, drewniane ławy do wypoczynku oraz miejsce na ognisko. Przewidziano również plenerową siłownię dla seniorów, z odpowiednio dobranymi urządzeniami.

Burmistrz Daniel Putkiewicz zapowiada skonsultowanie przygotowanych przez projektantów koncepcji z mieszkańcami. Wcześniej wyrazili oni nadzieję na zachowanie tego terenu w stanie jak najbardziej zbliżonym do naturalnego.

Poszczególne koncepcje można obejrzeć poniżej:

Wizualizacja 1 (PDF 4,6 MB)

Wizualizacja 2 (PDF 5,0 MB)

Wizualizacja 3 (PDF 4,6 MB)