Oświata pod nowymi skrzydłami?

255

Nadzór nad piaseczyńską oświatą to gorący temat od lat, a niebawem ma się rozpocząć nowy rozdział w tej historii – utworzenie w gminie Wydziału Oświaty.

Naprawdę głośno w sprawie nadzoru nad piaseczyńskimi placówkami oświatowymi zrobiło się rok temu, kiedy dwie zaangażowane w działalność rad rodziców matki odważyły się publicznie zwrócić uwagę burmistrza Zdzisława Lisa na „mobbing”, z którym mają do czynienia dyrektorzy szkół i przedszkoli, odkąd Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym kieruje Edyta Woźniak. W toku gorącej dyskusji podkreślano, że dyrektorzy praktycznie są pozbawieni kompetencji, bo wszystkie decyzje muszą być zatwierdzone i zaaprobowane przez ZEAS. Burmistrz na zarzuty zareagował wysłaniem do podlegających gminie placówek listu z prośbą o ujawnienie przypadków mobbingu, a kiedy informacji zwrotnej w postaci oskarżeń (ze względu na wymogi prawa podpisanych imieniem i nazwiskiem) nie było, dyrektor ZEAS Edyta Woźniak wystąpiła wobec Doroty Cichockiej-Zawady i Jolanty Zel na drogę prawną o odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych nieprawdziwymi oskarżeniami. Sprawa jest w toku i dzieje się za zamkniętymi drzwiami.
Burmistrz Lis zdecydował się jednak na zmiany związane z uwagami, które również pojawiły się na tym spotkaniu, a mianowicie, że ZEAS, którego kompetencje powinny dotyczyć spraw o charakterze organizacyjno-ekonomicznym, de facto kontroluje wszelkie kwestie związane z organizacją opieki i nauczania nad młodymi mieszkańcami gminy. Powołał wówczas na stanowisko swego zastępcy odpowiedzialnego za sprawy oświatowe Hannę Kułakowską-Michalak.
Na ostatniej Radzie Oświatowej pojawiła się informacja, że Zdzisław Lis postanowił przekazać ponownie wszystkie sprawy związane ze szkolnictwem do ZEAS-u. Podobno jednym z powodów było niezadowolenie dyrektorów, którzy muszą załatwiać sprawy w dwóch różnych miejsca. Reakcja dyrektorów była natychmiastowa – znakomita większość sprzeciwiła się temu pomysłowi. W wystosowanym do burmistrza piśmie podkreślają, że dobrze układa im się współpraca z wiceburmistrz Kułakowską-Michalak i nie chcieliby wracać do poprzedniego stanu.
Ku zaskoczeniu wszystkich na stronach urzędu 18 maja pojawiło się… ogłoszenie o naborze na stanowisko naczelnika Wydziału Oświaty. Jest to nowe stanowisko w Ratuszu i zdaje się, że tworząc wydział ,burmistrz postanowił przychylić się do prośby dyrektorów. Termin aplikowania na to stanowisko minął w ubiegły piątek. Zgłosiło się 7 kandydatów, których czekają jeszcze rozmowy kwalifikacyjne zaplanowane na 16 czerwca.