Odebrali dotację

0
867

Na poprzedniej sesji piaseczyńscy radni przyjęli uchwały o wycofaniu dotacji dla Konstancina-Jeziorny na wykonanie koncepcji ul. Działkowej i projektowanie układu drogowego łączącego ul. Cyraneczki z ul. Głowackiego, obejmującego drogę 10 KDL i 4 KL.

Robert Widz, wiceburmistrz Piaseczna, będąc jeszcze radnym, wskazywał na istnienie na planie zagospodarowania przestrzennego Konstancina drogi 10 KDL wzdłuż bocznicy kolejowej do Siekierek, która łączy ul. Julianowską z Działkową i Prawdziwka (na terenie Julianowa oznaczona jako 4 KL). Taka inwestycja byłaby znaczącym odciążeniem dla Działkowej, która w ostatnich latach przyjęła absurdalnie duży ruch.

W 2017 roku konstancińscy radni wprowadzili do budżetu projekt i budowę drogi 10 KDL i 4 KL.

Ulica Działkowa w ostatnich latach przyjęła absurdalnie duży ruch jak na swoje możliwości

– Odkąd w styczniu br. objąłem stanowisko zastępcy burmistrza, poprawa sytuacji na Działkowej oraz budowa drogi 10 KDL i 4 KL jest moim priorytetem. Odbyłem szereg spotkań z burmistrzem Konstancina-Jeziorny. Gmina Piaseczno wywiązała się ze wszystkich uzgodnień. Jednak po upływie 5 miesięcy nie ma żadnych efektów działań po stronie gminy Konstancin-Jeziorna – tłumaczy Robert Widz.

W efekcie 15 maja radni Piaseczna wycofali dotację dla Konstancina-Jeziorny na wykonanie projektu i budowę 10 KDL i 4KL oraz pomoc rzeczową przyznaną na wykonanie koncepcji budowy ul. Działkowej.

Burmistrz Kazimierz Jańczuk poinformował nas, że nie jest zainteresowany wpuszczaniem dodatkowego ruchu samochodowego do Konstancina. Jednak trudno nie zauważyć, że ten ruch już jest, co pokazują m.in. pomiary natężenia ruchu w tamtym rejonie.

– Teraz gmina Piaseczno sama przystąpi do wykonania dokumentacji w niezbędnym zakresie. Mam nadzieję, że mając więcej konkretnych danych o zakresie i kosztach realizacji tych inwestycji, uda się osiągnąć porozumienie z gminą Konstancin-Jeziorna– tłumaczy Widz.