Gmina Lesznowola wprowadza zmiany w gospodarce odpadami

0
670

Gmina podjęła szereg uchwał zmieniających zasady gospodarki odpadami. Zaczną one jednak obowiązywać dopiero od nowego roku.

Podczas ostatniej sesji radni podjęli kilka uchwał dotyczących gospodarki odpadami. Miały one na celu dostosowanie prawa lokalnego do zmienionej przed rokiem ustawy. Dodatkowo w oparciu o przyjęte rozwiązania gmina przygotuje specyfikację do nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Samorząd wykorzystał wydłużony dzięki epidemii czas na wprowadzenie nowych regulacji. Zaczną one obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Zmieni się częstotliwość odbioru śmieci

Zmiany dotyczyć będą między innymi częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, tzw. zmieszanych. W zabudowie jednorodzinnej i letniskowej odbiór będzie się odbywał raz w tygodniu w okresie od początku kwietnia do końca listopada oraz raz na dwa tygodnie przez pozostałe miesiące. W zabudowie wielorodzinnej śmieci zmieszane będą odbierane raz w tygodniu przez cały rok. Rzadziej odbierany będzie również papier – w budynkach wielorodzinnych raz na dwa tygodnie, w jednorodzinnej raz w miesiącu. Gmina zdecydowała się również na wyeliminowanie z systemu wszystkich nieruchomości niezamieszkałych poza ogródkami działkowymi. Odpady nie będą więc odbierane nie tylko od przedsiębiorców, ale również z Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych (w tym szkół, bibliotek itp.). Od początku 2021 roku odpady będą odbierane tylko z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ogródków działkowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Rozwiązania te mają pozytywnie wpłynąć na koszty gospodarki odpadami.

Czytaj także: Jak bezpiecznie spędzić wakacje

Stawki w zależności od użycia wody

Nie zmieni się z kolei metoda ustalania stawki opłaty za śmieci – nadal mieszkańcy będą płacić w zależności od ilości zużywanej wody. Bazowa stawka za m3 wody wynosi 11,85 zł za selektywną zbiórkę odpadów. Zgodnie ze znowelizowaną w 2019 r. ustawą, do której gmina obecnie dostosowała prawo lokalne, segregacja odpadów staje się obowiązkowa. W przypadku niedopełnienia obowiązku segregacji mieszkańcy będą musieli wnieść tzw. opłatę podwyższoną. Ustawodawca wskazał, że ma ona wynosić minimalnie dwukrotność opłaty podstawowej, a maksymalnie jej czterokrotność. Lesznowola zdecydowała się na maksymalną stawkę – brak segregacji będzie kosztował 47,4 zł za m3 wody. Właściciele domków letniskowych i ogródków działkowych zapłacą zryczałtowaną roczną opłatę 181,9 zł za odpady zbierane selektywnie. Brak segregacji to koszt cztery razy wyższy – 727,6 zł rocznie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię