Nowe stawki

169

Radni przegłosowali nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarczyn. Ustalili również nowe stawki za odbiór śmieci od każdego mieszkańca. Będą obowiązywać od 1 lutego.

Na sesji 10 stycznia Rada Gminy ustaliła szczegółowe zasady utrzymania i czystości na terenie gminy Tarczyn. Radni przegłosowali przyjęcie nowych stawek za odbiór śmieci od mieszkańców. Określili również, że obowiązkowe będzie selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Uchwała i nowe stawki za śmiecie wejdą w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, czyli będą obowiązywać od 1 lutego. Pojemniki i worki muszą być wystawione przed posesję do godziny 6.00 w dniu wywozu odpadów w widocznym miejscu.

Niesegregowane trzy razy droższe

Mieszkańcy gminy zapłacą po 33,86 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą daną posesję za posegregowane odpady. Do tej pory stawka wynosiła 20,50 zł miesięcznie. Dużo więcej zapłacą mieszkańcy, którzy nie spełniają obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Stawka w tym przypadku wzrośnie do 100 zł. Dotychczas było to 30 zł.

Segregowane odpady można również oddać do PSZOK, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który znajduje się przy ul. Kazimierza Dobrowolskiego 22 w Tarczynie. Odpady są przyjmowane wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, pochodzących z terenu gminy.

Nieco taniej z kompostownikiem

Mniej mogą zapłacić za śmieci ci mieszkańcy, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów. Dostaną upust w wysokości 1,75 zł dla każdego mieszkańca budynku jednorodzinnego z przydomowym kompostownikiem. Trzeba będzie jednak w tym celu spełnić pewne wymagania. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne musi być prowadzone w gotowych kompostownikach ogrodowych lub w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z zaimpregnowanych desek lub belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, lub w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. Kompostować nie można w dołach lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza.