Nowe okręgi wyborcze

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wszystkie gminy powiatu piaseczyńskiego podjęły już uchwały dotyczące nowego podziału gmin na okręgi wyborcze oraz stałe obwody głosowania.

 

Samorząd musiał dostosować prawo lokalne do wprowadzonych przez Parlament zmian w ustawie dotyczącej ordynacji wyborczej. Stosowne uchwały radni przyjęli podczas marcowych sesji. Jedynie powiat nie podjął jeszcze decyzji odnośnie podziału mandatów w jesiennych wyborach.

Gmina Piaseczno została podzielona na 4 okręgi. Okręg 1. obejmuje północno-zachodnią część miasta, ograniczoną ulicą Puławską, Orężną, torami kolejowymi i Sienkiewicza. W 2. okręgu znalazła się pozostała część miasta. Sołectwa: Józefosław, Julianów, Chyliczki, Chylice, Siedliska, Jastrzębie, Żabieniec, Chojnów i Orzeszyn-Pilawa weszły w skład okręgu 3., a pozostałe należą do okręgu 4. Jeśli chodzi o liczbę radnych, mieszkańcy okręgów 3. i 4. wybiorą po pięciu reprezentantów, w okręgu 2. najwięcej, bo aż 7, a z okręgu 1. do rady trafi 6 osób.

 

Gmina Konstancin-Jeziorna, podobnie jak Piaseczno, ustaliła 4 okręgi wyborcze, przy czym aż 3 miejskie i jeden wiejski. Mieszkańcy okręgów miejskich wybiorą po 5 przedstawicieli do rady miejskiej, a mieszkańcy sołectw w sumie 6.

 

Gmina Lesznowola została podzielona na 3 okręgi, z których wyłonionych zostanie po 7 radnych. Obszarowo najmniejszy okręg nr 1 obejmuje Mysiadło i Nową Iwiczną. Magdalenka i sołectwa leżące na zachód od niej stanowią okręg nr 3 a pozostałe sołectwa, leżące między Magdalenką a Nową Iwiczną to obszar okręgu nr 2.

Gmina Góra Kalwaria została podzielona na 4 okręgi wyborcze. Okręci 3. i 4. to głównie obszar miasta. W okręgu 3. znalazł się jeszcze Moczydłów. Sołectwa położone na północ od Góry Kalwarii weszły do okręgu nr 2. Pozostałe, leżące na zachód i południe od miasta stanowią okręg nr 1. Z okręgu nr 1 do rady gminy trafi 6 przedstawicieli, a mieszkańcy pozostałych okręgów wybiorą po 5 radnych.

Pozostałe gminy powiatu, jako liczące poniżej 20 tys. mieszkańców zostały zobowiązane do utworzenia okręgów jednomandatowych.

 

Tym samym w Gminie Tarczyn mamy 15 okręgów. Sześć z nich (od 5. do 10. włącznie) obejmuje obszar miasta, czyli Tarczyn w Radzie Gminy reprezentować będzie w sumie 6 osób. Pozostałych 9 kandydatów wybiorą mieszkańcy sołectw podzielonych na okręgi, do których należy od jednej aż do ośmiu wsi w zależności od gęstości zaludnienia.

Gminę Prażmów również podzielono na 15 okręgów. Po dwa okręgi wyborcze będą miały miejscowości Ustanów i Gabryelin, po jednym radnym wytypuje Łoś i Nowy Prażmów, a pozostałe miejscowości, w tym sam Prażmów, muszą swoje głosy przyznać wspólnemu kandydatowi wraz z sąsiadami z okolicznych wsi (okręgi obejmują od 2 do 4 sołectw).

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama