Nowe drogi i wiadukt nad Puławską w Mysiadle

0
1765

Gmina przymierza się do budowy nowych dróg w Mysiadle. Obie strony wsi miałby połączyć wiadukt nad ulicą Puławską.

Plany stworzenia nowych połączeń drogowych dla terenów KPGO Mysiadło z ulicą Puławska powstały już wiele lat temu, wraz z pomysłem zagospodarowania tych terenów. Wiadomo było bowiem, że wraz z zaplanowaną dla działek w Mysiadle zabudową usługową, konieczne stanie się skomunikowanie tego terenu. Odpowiednie zapisy znalazły się już w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu, uchwalonym pod koniec 2014 roku. Temat budowy nowej drogi pojawił się pod koniec ubiegłego roku. Gmina ogłosiła wówczas przetarg na realizację I etapu inwestycji, czyli budowy kanalizacji sanitarnej po zachodniej stronie ul. Puławskiej na terenie m.st. Warszawy. Wprawdzie to niewielki element całej inwestycji, ale już sugerował podjęcie kroków zmierzających do budowy przyszłej drogi i zabezpieczenia sieci kanalizacyjnej pod planowane zagospodarowanie działek po KPGO Mysiadło.

Nowe drogi i ścieżki rowerowe

Temat przywołał ponownie w ostatnich dniach zastępca wójta Lesznowoli Marcin Kania, który w mediach społecznościowych poinformował, że urywająca się nagle na granicy Warszawy ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Puławskie zostanie zbudowana do ul. Łabędziej, ale czeka z realizacją do wykonania nowej drogi gminnej i połączenia jej z ul. Puławską.

– Projektowana droga gminna będzie przechodziła wiaduktem nad DK 79. Z budową drogi gminnej i podłączeniem jej do DK 79 związana będzie przebudowa drogi krajowej polegająca na budowie skrzyżowań wraz z budową pasów włączeń, wyłączeń i przeplatania. W zakresie przedsięwzięcia przewidziano budowę ścieżek pieszych i rowerowych po obu stronach drogi krajowej – napisał Kania.

Czyżby inwestycja nabierała rumieńców? Czekamy na informacje na ten temat z gminy. Zarys projektu można znaleźć w dokumentacji przetargowej dotyczącej budowy kanalizacji. Niewątpliwie będzie to duże przedsięwzięcie.

Rysunek z projektu biura projektowego Eurostrada pt. Budowa drogi gminnej ( po śladzie 4KDZ i 2KDZ ) łączącej ul. Kuropatwy z ulicą Puławską i z planowaną ul. Europejską w Mysiadle

Pod wzjazdy/zjazdy z wiaduktu po obu stronach ul. Puławskiej w mpzp zabezpieczono spory teren. Zgodnie z mpzp droga 2KDZ (po zachodniej stronie) zaplanowana jest na szerokość od 22 m do 70 m w liniach rozgraniczających a 4KDZ (po wschodniej) na szerokość od 20 do 100 m. Po stronie Selgrosa droga ta ma łączyć się z 10KDL biegnącą od ul. Kuropatwy, a po stronie zachodniej, gdzie cały teren czeka na zagospodarowanie, ma zostać zbudowana nowa ul. Europejska biegnąca w kierunku CEiS. Obecnie biegnie tam gruntowa droga, którą mieszkańcy spacerują najczęściej z psami.

Kto za to zapłaci?

Budowa wiaduktu i komunikujących go dróg gminnych to spory wydatek, a oczywistym jest, że inwestycja ta służyć będzie przede wszystkim do obsługi przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane na przeznaczonych do sprzedaży gruntach. Kto będzie realizował to zadanie? Wszak drogi gminne mają zostać połączone z drogą krajową.

 

– Budowa drogi gminnej wraz z podłączeniem do DK79 jest inwestycją Gminy Lesznowola. GDDKiA uzgodniła w 2017 r. dokumentację projektową. Realizacja zadania leży w gestii Gminy Lesznowola – poinformowała nas Małgorzata Tarnowska, rzecznik warszawskiego oddziału GDDKiA.

Na jakim etapie jest projekt? Jakie są szacunkowe koszty? Kto będzie finansował zadanie? Czy nowy właściciel/właściciele gruntów tudzież inwestorzy (gdyby miały to być rożne podmioty) będą finansowo wspierać budowę dróg? No i najważniejsze – kiedy zadanie to miałoby zostać zrealizowane? Między innymi takie pytania zadaliśmy gminie. Czekamy na odpowiedź.

Czytaj także: Ile są warte działki po KPGO?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię