Nowa przestrzeń dla niepełnosprawnych

Powiat przygotowuje nowe pomieszczenia na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Górze Kalwarii i Pęcherach.

 

Pod koniec czerwca Zarząd Powiatu podpisał umowę na wynajem powierzchni ostatniego z niezagospodarowanych dotąd budynków po byłych koszarach w Górze Kalwarii. Parter i pierwsze piętro zostało wynajęte dla prywatnego przedsiębiorcy, a na drugim piętrze powiat zamierza utworzyć filię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Warsztaty Terapii zajęciowej dla 30 osób.
– Obecnie kończymy projekt, uzgadniamy kolor elewacji z konserwatorem i będziemy ogłaszać przetarg na zagospodarowanie – informuje wicestarosta Arkadiusz Strzyżewski. – W ramach projektu doprowadzimy media, zmienimy elewację, aby nawiązywała do odnowionych koszarowców oraz zbudujemy windę dla niepełnosprawnych i położymy nowe nakładki asfaltowe na terenie byłych koszar – zapowiada.
W Pęcherach z kolei powstaje Środowiskowy Dom Samopomocy. Tu również pomoc otrzymać będzie mogło 30 osób niepełnosprawnych. Powiat stara się sprostać jednemu ze swoich podstawowych zadań, czyli opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Po remontach i rozbudowach szkół specjalnych przyszedł czas na organizację zajęć dla osób, które po ukończeniu szkół i osiągnięciu wieku dorosłego nadal potrzebują wsparcia i aktywności.
– Nowe WTZ w Górze Kalwarii dla 30 osób, a także Środowiskowy Ośrodek Samopomocy dla kolejnej 30 spowodują, że już w 2019 roku będziemy w stanie zapewnić wszystkim osobom niepełnosprawnym właściwą opiekę o najwyższym standardzie pomocy – zapewnia Strzyżewski. – To dla nas szczególnie ważny obszar, dlatego na te inwestycje przeznaczymy w tym i przyszłym roku blisko 7 mln zł (5,6 mln zł SDS Pęchery i ok 2 mln WTZ w Górze Kalwarii). Na to pierwsze zadanie złożyliśmy wniosek i otrzymamy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2,6 mln zł – informuje wicestarosta.