Nie zamkną targu

Miejskie targowisko czeka na modernizację. Kupcy obawiają się długiego zamknięcia targu na czas prowadzenia prac.

 

Zadzwoniła do nas zaniepokojona pani Natalia.

– Na targu mówi się, że go zamkną. To jest niedopuszczalne. Ile czasu będzie trwała budowa? Przecież tylu ludzi się z niego utrzymuje, nie mówiąc już o mieszkańcach, którzy robią tu zakupy! Tu zawsze jest tłum.

Zapytaliśmy w urzędzie, kiedy zostanie przeprowadzona modernizacja i czy faktycznie targowisko zostanie na ten czas zupełnie zamknięte. Odpowiedź na to pytanie okazała się nie taka prosta.

– Gmina Piaseczno w marcu, a później w maju ogłosiła przetarg na modernizację targowiska miejskiego w formule „zaprojektuj i wykonaj”. Obydwa przetargi zostały unieważnione z powodu zbyt wysokiej kwoty oferty – dowiedzieliśmy się w wydziale inwestycji. – W związku z powyższym, kierownictwo podjęło decyzję o ogłoszeniu przetargu na prace projektowe modernizacji targowiska, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przetarg na realizację prac na targowisku zostanie ogłoszony po uzyskaniu dokumentacji projektowej.

Niemniej kupcy ani ich klienci nie muszą się obawiać całkowitego zamknięcia targu.

– Zgodnie z założeniami, realizacja inwestycji będzie odbywała się w 2 etapach w celu umożliwienia handlu na targowisku w trakcie modernizacji – tłumaczą pracownicy urzędu.