Nie obyło się bez uwag

344

Starosta Ksawery Gut chwalił się dobrą kondycją finansową powiatu i licznymi inwestycjami. Opozycja z kolei zgromiła raport o stanie powiatu.

Podczas absolutoryjnej sesji Rady Powiatu w ubiegły czwartek, starosta Ksawery Gut przedstawił krótko dane zawarte w raporcie o stanie powiatu. Finansowa sytuacja samorządu jest dobra, rok budżetowy zakończył się nadwyżką, a większość zaplanowanych na 2018 rok zadań udało się wykonać. Powiat na ich realizację pozyskał też sporo środków zewnętrznych – blisko 3,4 mln złotych wsparcia od gmin na inwestycje drogowe i ponad 8,1 mln złotych z innych źródeł (głównie środki unijne).

W liczącym 87 stron raporcie znalazły się ciekawe dane dotyczące dróg (powiat zarządza aż 345 kilometrami), decyzji i pozwoleń wydawanych przez wydziały Architektury i Budownictwa czy Geodezji i Katastru, liczby wydanych praw jazdy poszczególnych kategorii (w sumie 6017) oraz paszportów (13 235). Raport objął też informacje na temat podlegających powiatowi instytucji, czyli m.in. szkół średnich oraz specjalnych, Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie czy szpitala.

Zdaniem przewodniczącego klubu radnych PiS Sergiusza Muszyńskiego raport jest skandaliczny, brakuje w nim informacji na temat realizacji uchwał, które zostały podjęte wcześniej niż w 2018 roku, podobnie jak sprawozdania z realizacji polityk, programów i strategii przyjętych przez powiat.

– Ten raport w jakichś 95% składa się ze statystyk skopiowanych z danych GUS – argumentował. – Nie ma w nim informacji o ubiegłorocznych problemach z apteką dyżurną, epidemii ASF, szczegółów skarg na starostę, spraw sądowych, skarg do organów nadzoru – Muszyński wyliczył co najmniej kilkanaście „braków”. Po krótkiej dyskusji między radnymi zarząd powiatu otrzymał wotum zaufania (przy 4 głosach przeciw i 1 wstrzymującym się).