Naruszenia dóbr nie było

0
581

Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w sprawie pozwu Krystyny Otręby o naruszenie dóbr osobistych przez wiceburmistrz Hannę Kułakowską-Michalak oraz dyrektora CUW Mariusza Sekułę.

Dyrektor publicznego przedszkola „Bajka” w Piasecznie Krystyna Otręba oskarżyła pod koniec 2018 roku wiceburmistrz Hannę Kułakowską Michalak oraz dyrektora Centrum Usług Wspólnych Mariusza Sekułę o naruszenie dóbr osobistych. Chodziło o naszą publikację z października 2018 r. roku dotyczącą wyników przeprowadzonej między innymi w przedszkolu „Bajka” kontroli wydatkowania dotacji („Zakwestionowali 1,2 mln zł dotacji” PP nr 214).

W październiku ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o oddaleniu pozwu, jaki złożyła Krystyna Otręba i obciążeniu jej w całości kosztami procesu.

– Sąd w przedmiotowej sprawie ustalił, że pozwani nie naruszyli w sposób bezprawny dóbr osobistych powódki – stwierdził sędzia Paweł Pyzio. – Przekazane dziennikarce informacje wynikały z przeprowadzonej kontroli. Zdaniem sądu pozwani działali w ramach swoich obowiązków i uprawnień. Mieli prawo, a nawet mieli obowiązek przekazać zainteresowanym osobom informacje dotyczące wydatkowania środków publicznych – zaznaczył sędzia.

Krystyna Otręba odwołała się od wyroku. Jak poinformowała nas w imieniu wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Grażyna Jarosz, zapadł prawomocny wyrok oddalający apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

W sprawie, której dotyczyła nasza publikacja, gmina Piaseczno ostatecznie wydała decyzję administracyjną dotyczącą konieczności zwrotu blisko 1,1 mln zł z wypłaconej dotacji. Właścicielka przedszkola „Bajka” decyzję tę jednak zaskarżyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Nie obowiązują go żadne terminy rozpatrzenia sprawy. A jednocześnie egzekucja zostaje wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia przez SKO zasadności decyzji wydanej przez gminę.

Czytaj także: Pozew oddalony

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię