Centralny Magazyn Zbiorow Muzealnych powstanie w Lesznowoli?

0
1339

Na terenie Lesznowoli ma szanse powstać Centralny Magazyn Zbiorów Muzealnych. Rozpoczęły się procedury, których celem jest pozyskanie na ten cel nieruchomości oraz uzyskanie warunków zabudowy.

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) już od kilku lat przymierza się do budowy magazynu, w którym w odpowiednich warunkach przechowywane mogłyby być zasoby muzealne.

– Muzeum to zbiory. Bezpieczne i odpowiednie ich przechowywanie zawsze było, jest i będzie podstawowym, statutowym działaniem każdego muzeum. Jak wynika z krajowych i międzynarodowych źródeł, w muzeach eksponuje się na stałe jedynie niewielki procent ich zbiorów, a pozostałą ogromną większość przechowuje się w magazynach. W związku z tym właśnie posiadanie odpowiedniej powierzchni magazynowej powinno być zawsze pierwszoplanowym celem każdego muzeum, jego zarządu i organizatora – czytamy w artykule dr. Janusza Czopa poświęconym planom budowy CMZM.

Miejscem, które obecnie brane jest pod uwagę, są dwie liczące w sumie blisko 18 ha działki na granicy Lesznowoli i Magdalenki przy ul. Końcowej i Topolowej. Nieruchomości zarządzane są przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Trwają procedury zmierzające do przeznaczenia ich pod budowę Centralnego Magazynu Zbiorów Muzealnych. W tym obszarze nie ma obowiązującego planu zabudowy, więc przedsięwzięcie będzie wymagać od gminy wydania warunków zabudowy. Na razie wnioskodawcy wystąpili do samorządu z wnioskiem o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

Nowoczesny obiekt magazynowy będzie spełniał standardy niezbędne do bezpiecznego przechowywania zbiorów. Nie ma być jednak budynkiem zupełnie niedostępnym dla osób postronnych.

– Obiekt będzie też częściowo otwarty – poinformował nas dr Janusz Czop. – Planujemy w nim część ekspozycyjną oraz edukacyjną, z której mogliby korzystać okoliczni mieszkańcy, ale również turyści.

Władze gminy Lesznowola są przychylnie nastawione do tej inicjatywy. Jeśli procedury potoczą się zgodnie z planem, na mapie Lesznowoli pojawi się tym razem magazyn związany stricte z kulturą i historią.

Czytaj również: Spektakularna rekonstrukcja w Tarczynie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię