Modernizacja SUW-u

241

Dzięki inwestycji mieszkańcy Opaczy nie będą już mieli żadnych problemów z dostawą wody.
W połowie lipca zostały otwarte koperty zawierające oferty na remont i przebudowę stacji uzdatniania wody w Opaczy. Do przetargu nieograniczonego stanęły trzy firmy.
Zgodnie z planem w zakres remontu i przebudowy SUW-u w Opaczy wchodzi demontaż istniejącego i wykonanie projektowanego odstojnika wód popłucznych, wykonanie rurociągów przelewowych ze zbiorników wody czystej oraz surowej, montaż pomp głębinowych w dwóch istniejących studniach, a także instalacji osuszającej i wentylacyjnej w budynku technologicznym. Ponadto zakres prac obejmuje instalację filtrów ciśnieniowych wraz z wykonaniem pod nie fundamentów.
Po ocenie ofert pod kątem ceny oraz okresu udzielonej gwarancji gmina zadecydowała, że wykonawcą zostanie firma FUNAM z Wrocławia, której oferta była najtańsza i wynosiła 17 970 00 złotych. Prace budowlane ruszą lada dzień. Wykonawca ma rok na realizację inwestycji.
Dzięki modernizacji znacząco zwiększy się wydajność stacji, a mieszkańcy Opaczy nie powinni już mieć żadnych problemów z dostawą wody do własnych domostw.