Mieszkańcy wybiorą inwestycje

0
278

Pomysł stworzenia budżetu obywatelskiego dla powiatu piaseczyńskiego podoba się wszystkim ugrupowaniom. Projekt klubu radnych PiS uległ jednak pewnym poprawkom.

Z inicjatywą stworzenia w powiecie budżetu partycypacyjnego wystąpił klub radnych PiS. Jego przewodniczący Sergiusz Muszyński złożył 1 lutego na ręce przewodniczącego Rady Powiatu projekt uchwały w tej sprawie. Radni zajmowali się nim następnie podczas posiedzeń komisji problemowych. Sam pomysł podoba się wszystkim ugrupowaniom reprezentowanym w Radzie Powiatu, ale radni Koalicji Obywatelskiej zgłaszali pewne obiekcje dotyczące konkretnych zapisów.

– Przede wszystkim należy go dostosować do obowiązującego prawa – mówił przewodniczący klubu radnych KO Krzysztof Kasprzycki. Projekt zakładał, że każdego roku zarząd powiatu ustalałby pewną pulę pieniędzy, o których przeznaczeniu decydowaliby sami mieszkańcy. Środki zostałyby podzielone na zadania ogólnopowiatowe oraz odrębne budżety dla każdej z sześciu gmin. Część zapisów budziła kontrowersje, stąd niektórzy radni Koalicji Obywatelskiej postulowali odłożenie decyzji w sprawie podjęcia uchwały, by był czas na spokojną analizę i dopracowanie projektu. Sergiusz Muszyński przypomniał jednak, że zgodnie z przepisami uchwała procedowana być musi podczas najbliższej sesji Rady Powiatu i nie może zostać zdjęta.

– Oczywiście jeśli odrzucimy uchwałę, będzie szum medialny. Pan Muszyński będzie brylował w telewizji, że koalicja rządząca odrzuciła taki piękny projekt uchwały – zauważył wicestarosta Zdzisław Lis.

– Jak odrzuci, to będę – zapewnił w odpowiedzi Muszyński. Ostatecznie wnioski wpłynęły do autorów projektu i zostały zaakceptowane oraz naniesione autopoprawką. Intencją wnioskodawców jest danie szansy na realizację wskazanych przez mieszkańców zadań powiatu na terenie każdej z gmin. Uchwała została przyjęta jednogłośnie podczas obrad w dniu 28 lutego.