Mieszkańcy mają glos

Znamy już projekty zakwalifikowane do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Konstancina-Jeziorny na 2019 r.

 

Listę pozytywnie zweryfikowanych projektów opublikowano w ubiegłym tygodniu. Spośród 47 zgłoszeń na łączną kwotę 2,2 mln złotych odrzucono aż 32 projekty, które nie spełniły wymogów formalnych regulaminu Budżetu Obywatelskiego. W dalszym etapie weryfikacji merytorycznej komisja wezwała 2 wnioskodawców do uzupełnienia swoich projektów. Po uwzględnieniu wyjaśnień do dalszego etapu zakwalifikowanych zostało 15 projektów: 5 inwestycyjnych i 10 tzw. „pozostałych”, czyli dotyczących m.in. kultury, sportu czy rekreacji. Najdroższym projektem jest „Poprawa nawierzchni i wymiana ogrodzenia parkingu publicznego przy ul. Wilanowskiej 2a na Osiedlu Grapa”, szacowana na 97 tys. zł. Wśród projektów inwestycyjnych jest jeszcze zakup altany na powstający plac zabaw w Kawęczynie, modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie, remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Czernidłach oraz zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP w Bielawie. W sumie te zadania miałyby kosztować 292 tys. zł. Wśród 10 projektów z zakresu kultury, sportu i rekreacji znalazły się m.in. Białe Soboty, czyli akcje profilaktyki chorób serca, nowotworów kobiecych, cukrzycy i wad postawy oraz próchnicy u dzieci, Dni Kultury Francuskiej, zajęcia z szycia, kaligrafii czy gimnastyczno-taneczne. Głosowanie mieszkańców na wybrane projekty zaplanowano na 1-16 września. Głosować będzie można elektronicznie, na stronie internetowej www.konstancin.budzet-obywatelski.org (gdzie znajdują się wszystkie informacje na temat BO), lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy.