Metoda kija nadciąga

589

Burmistrz zamierza podjąć zdecydowane kroki wobec mieszkańców unikających podłączenia się do gminnej kanalizacji.

Inwestycje związane z budową kanalizacji są dość istotnym wydatkiem z budżetu gminy.  Aby koszty te amortyzować, ale też zapewnić właściwe działanie obliczonej na pobór określonej ilości ścieków kanalizacji, powinna się do niej podłączyć odpowiednia liczba gospodarstw domowych. To jednak nie wszystko. Istotna jest również ochrona środowiska. A przypadków wylewania szamba w miejscu innym niż punkt odbioru nieczystości płynnych, niestety nie brakuje. Przede wszystkim dlatego, że koszt wywozu jest po prostu wysoki.

– Zatrudniłem pracownika, który będzie współpracował w zakresie administracyjnym ze spółką komunalną w celu kontroli podłączeń do sieci wodno-kanalizacyjnej – poinformował ostatnio burmistrz Kazimierz Jańczuk. – Będą prowadzone kontrole, w tym wizje lokalne. Nie chcę być źle zrozumiany, ale będziemy powoli przymuszać wszystkich opornych do przyłączania się do sieci kanalizacyjnej – zapowiada. Zwrócił uwagę, że do podjęcia takich radykalnych kroków zachęca wszystkich wójtów i burmistrzów Naczelna Izba Kontroli, która zbadała, że działania są podejmowane przez samorządy zbyt opieszale.

W pierwszej kolejności do mieszkańców, którzy mają możliwość podłączyć się do  kanalizacji, a jeszcze z niej nie skorzystali, trafią pisma zachęcające do podjęcia działań w wyznaczonym terminie.

– Jeśli nadal będzie opór, burmistrz może wydać decyzję administracyjną, z którą związane są dosyć duże kary – poinformował burmistrz. – Jestem przeciwnikiem kar, ale nie mamy wyboru. Wydajemy duże pieniądze ze wspólnych podatków nie po to, żeby niektórzy wylewali wieczorem szambo do rowu – zauważył. Poinformował również, że zdarzają się przypadki bardzo istotnych różnic między poborem wody a odbiorem szamba. – W wielu miejscach mamy przypadki, że ktoś pobrał wody tysiąc litrów, a oddał szamba 200 litrów, to coś musiało się z resztą stać.

Jak podaje konstanciński ZGK na swojej stronie internetowej (dane z początku 2018 roku), długość eksploatowanej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wynosi łącznie 150,7 km, w tym 100,5 km w mieście oraz 50,2 km na wsi. Wskaźnik skanalizowania gminy wynosi odpowiednio  dla miasta 94,6% oraz 37,9% terenów wiejskich.