Mapa smogu

49

Rozpoznanie najbardziej problematycznych punktów, jeśli chodzi o zanieczyszczanie powietrza, to pierwszy krok do konkretnej, celowanej walki ze smogiem.

Gmina zleci wyposażonej w drony do pomiaru jakości powietrza firmie zbadanie wskazanych przez siebie obszarów gminy w celu uzyskania informacji o sposobie ich ogrzewania. Identyfikacja nieruchomości, które są opalane paliwem stałym i wskazanie tych, które prawdopodobnie naruszają przepisy, pozwolą podejmować konkretne działania kontrolne straży miejskiej. SM od listopada posiada własnego drona, może więc go wykorzystywać w sytuacji zgłoszenia podejrzanej nieruchomości przez mieszkańców. „Mapa smogu” pozwoli na usystematyzowanie działań kontrolnych i ich większą celowość. Udowodnione nieprawidłowe stężenia szkodliwych substancji wydobywających się wraz z dymem z komina to konkretny wskaźnik do podjęcia kontroli na terenie danej nieruchomości. Piaseczyńscy strażnicy mają również na wyposażeniu m.in. ręczne laboratorium do analizy spalin oraz wilgotnościomierz młotkowy do pomiaru wilgotności drewna. Takie zaplecze sprzętowe pozwala sprawdzić na miejscu, czy w danym budynku nie są spalane zakazane prawem substancje – począwszy od różnego rodzaju śmieci, aż po mokre drewno czy zbyt drobny węgiel. „Truciciele” muszą się więc liczyć z kontrolami i konsekwencjami w postaci wysokich mandatów.

Obszar, który ma zostać zbadany, to około 40 km2 i 3,8 km ulic, które gmina wyznaczyła do tej swoistej „inwentaryzacji kominów”.