Lesznowola wyprzedziła Konstancin

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

2 listopada Ministerstwo Finansów przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin i powiatów.   

 

Z wyliczeń Ministerstwa wynika, iż średnie dochody podatkowe na jednego mieszkańca dla wszystkich powiatów w kraju wynoszą 232,60 zł. Na szczycie rankingu powiatów bez zmian.

Najzamożniejszym powiatem, jest m.st. Warszawa, którego dochody podatkowe wyniosły 625,08 zł na mieszkańca. Drugie miejsce w rankingu zajął powiat piaseczyński z dochodami rzędu 518,79 zł (w poprzednim roku było to 490,21 zł).

Natomiast w ogólnopolskim rankingu gmin tym razem najwyżej sklasyfikowano Lesznowolę – 14 miejsce (dochód podatkowy na jednego mieszkańca – Gg - 4129,96 zł; 12 miejsce w swojej kategorii gmin wiejskich). Tuż za Lesznowolą na 18 miejscu uplasowała się gmina Konstancin-Jeziorna (Gg - 4008,88 zł; 3 miejsce w swojej kategorii gmin miejsko-wiejskich). W poprzednim rankingu to Konstancin był na 17 miejscu a Lesznowola na 18. Pozostałe gminy z naszego powiatu na dalszych miejscach, przy czym wzrosły dochody Piaseczna, Tarczyna i Prażmowa, a spadły Góry Kalwarii: Piaseczno 62 (Gg - 2906,79 zł), Góra Kalwaria 265 (Gg - 1909,03 zł), Tarczyn 307 (Gg - 1831,27 zł), Prażmów 463 (Gg - 1643,62 zł).

Reklama

Strona społecznościowa

Reklama

Reklama