Budżet odroczony

0
358

Podczas sesji budżetowej w Lesznowoli nie doszło do uchwalenia planu finansowego na rok 2021 i kolejne. Ma to związek z negatywną opinią RIO dla Wieloletniej Prognozy Finansowej.

We wtorek 22 grudnia lesznowolscy radni mieli podjąć między innymi uchwałę budżetową na rok 2021 oraz WPF na lata 2021-2034. Jednak wójt Maria Jolanta-Batycka Wąsik poprosiła o zdjęcie tych uchwał z porządku obrad. Wyjaśniła, że chodzi o dostosowanie treści dokumentów do wymagań Regionalnej Izby Obrachunkowej. Jakich konkretnie – nie wiadomo, bowiem opinia izby nie została jeszcze opublikowana w BIP tej instytucji ani na stronie gminy. Jak udało nam się dowiedzieć od przewodniczącej Komisji Polityki Gospodarczej Marty Natalii Maciejak, RIO pozytywnie zaopiniowała uchwałę budżetową na 2021 rok, ale negatywnie WPF. Ponownie chodzi o problem związany z przekazaniem majątku do Spółki Nowoczesna Lesznowola.

– Stanowisko RIO w sprawie WPF Gminy na lata 2021-2035 jest dla mnie oczywiste, ponieważ jest konsekwencją orzeczenia RIO z dnia 01 grudnia 2020 r. – wyjaśniła nam wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – Szanuję stanowisko organu nadzoru, natomiast nie podzielam argumentacji zawartej w uzasadnieniu orzeczenia.

Czytaj także: Obsługa bezgotówkowa w UG Lesznowola

Dług spółki długiem gminy?

W tej kwestii bowiem RIO wypowiedziało się już w odniesieniu do uchwał podjętych na koniec października. Pisaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu. Izba unieważniła WPF Lesznowoli. Wszczęła także postępowania nadzorcze w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020 w zakresie, który dotyczył wniesienia do spółki Nowoczesna Lesznowola wkładu majątkowego w wysokości 1,01 mln zł. Według zapisów WPF gmina miałaby do 2035 roku wnieść do spółki nakłady w wysokości w sumie ponad 117 mln zł. Zgodnie z uzyskanymi przez RIO informacjami od wójt gminy, spółka miałaby emitować obligacje w celu nabycia „Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) od gminy Lesznowola” (chodzi o budynki szkoły w Zamieniu, przedszkola w Wólce Kosowskiej i nowej części szkoły w Nowej Iwicznej). Kolegium Izby orzekło, że uchwała ta narusza przepisy.

– W ocenie Kolegium Izby zobowiązanie, które powstanie w wyniku zawarcia umowy
(umów) ze spółką komunalną „Nowoczesna Lesznowola Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością” na realizację powierzonych jej zadań, stanowić będzie dla gminy
Lesznowola tytuł dłużny zaliczany do państwowego długu publicznego – podkreśliła RIO. – Organ nadzoru uznał, że umowa będzie zmierzać do obejścia prawa regulującego w szczególności limity zadłużenia gminy.

Czytaj także: Ponad 800 posesji doczeka się światłowodu

Gmina wnosi zmiany

Gmina z tą opinią się nie zgadza i zgodnie z przysługującym jej prawem rozważa zaskarżenie orzeczenie RIO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

– Aktualnie trwają analizy prawne dotyczące złożenia skargi do WSA. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie w najbliższym czasie Rada Gminy – powiedziała nam wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

W środę 23 grudnia po południu w BIP gminy pojawił się projekt uchwały w sprawie wyrażenia przez radnych zgody na wniesienie skargi. Decyzja ma zapaść podczas sesji 30 grudnia.

Stanowisko prezesa Spółki oraz Skarbnik Lesznowoli w sprawie uchwały RIO zostało zamieszczone na stronie internetowej gminy.

Na sesji 22 grudnia, po trwającej ponad 2,5 godziny przerwie, w czasie której radni dyskutowali na ten temat „poza nagraniem”, zostały jednak wniesione autopoprawki do uchwały budżetowej na 2020 rok oraz WPF. Jak poinformowała nas radna Natalia Maciejak wykreślono z WPF punkt dotyczący wniesienia wkładu majątkowego do spółki. Tym samym gmina nie może liczyć na 31 mln zł, które spółka miała wpłacić w tym roku do budżetu za nabycie ZCP. Po zmianach w budżecie gminy na rok 2020 deficyt ma wynieść 25,6 mln złotych i zostać sfinansowany z nadwyżki budżetowej oraz emisji obligacji. Obie uchwały z autopoprawkami poparli wszyscy radni z wyjątkiem Marty Natalii Maciejak oraz Anity Kochanowskiej-Cydzik, które wstrzymały się od głosu.

Zapytaliśmy wójt Lesznowoli czy gmina zamierza zrezygnować z umowy przekazania majątku Spółce Nowoczesna Lesznowola? Poczekać na rozstrzygnięcie WSA w tej sprawie? Jakie są dalsze plany związane ze Spółką?

– Gmina nie zamierza rezygnować ze swoich planów dotyczących spółki Nowoczesna Lesznowola, której powierzono realizację zadań własnych Gminy uchwałą Nr 284/XXVI/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 25.06.2020 r. – odpowiedziała nam Maria Jolanta Batycka-Wąsik. – Aktualnie Spółka pracuje nad harmonogramem swoich działań w 2021 roku.

Termin uchwalenia przez samorządy budżetu na 2021 rok został wydłużony ze względu na epidemię do końca marca 2021 roku. Gmina ma więc jeszcze sporo czasu.

– Planujemy zdecydowanie wcześniej uchwalić budżet na 2021 r. – powiedziała nam Maria Jolanta Batycka-Wąsik.

Czytaj także: Auchan wprowadza ekologiczne rozwiązania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj swoje imię