Latarnie na Górkach Szymona?

0
285

Zdaniem części mieszkańców, oświetlenie Górek Szymona poprawiłoby bezpieczeństwo. Jednak pomysł postawienia latarni raczej nie spotka się z powszechnym entuzjazmem.

Trwające właśnie prace porządkowe, jeśli chodzi o same zbiorniki wodne, zostały wymuszone ubiegłorocznymi zanieczyszczeniami. Odmulenie dna, posprzątanie brzegów i napuszczenie nowej, czystej wody to zadanie Polskiego Związku Wędkarskiego, który zarządza zbiornikami. Współpracująca z piaseczyńskim kołem PZW gmina natomiast chce poszerzyć przepust przy drugim, niezagospodarowanym zbiorniku.

– Przepust do wprowadzania wody z Jeziorki jest zbyt wąski – mówi naczelnik Wydziału Transportu i Infrastruktury Włodzimierz Rasiński. – Prawdopodobnie nikt z nim nic nie robił od lat 60. – dodaje burmistrz Daniel Putkiewicz. Do tego niezbędne jest uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych. Obecnie kończy się przetarg na przygotowanie projektu technicznego wraz z niezbędnymi pozwoleniami.

Tematem zagospodarowania Górek Szymona zainteresowali się radni. Podczas ostatniej sesji rady gminy o dalsze plany związane z zagospodarowaniem stawów i ich otoczenia pytał Wojciech Ołdakowski. Beata Walczak z kolei w imieniu mieszkańców pytała o szanse na zamontowanie oświetlenia pozwalającego korzystać z terenu również po zmierzchu, który zapada wcześnie zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

– Na pewno nie postawimy tam typowych latarni parkowych – zastrzegł od razu Putkiewicz. – Trzeba pamiętać, że to park krajobrazowo-przyrodniczy, w sąsiedztwie znajduje się obszar chroniony Natura 2000, nie możemy zamienić Górek Szymona w klasyczny park – podkreśla. Przypomniał też radnym jak duży był opór, przede wszystkim mieszkańców Zalesia Dolnego, dla jakiejkolwiek interwencji w ten teren. – Pojawiają się takie wnioski, będziemy się więc zastanawiać nad jakimś rozwiązaniem, przede wszystkim ze względu na poprawę bezpieczeństwa – zapowiada burmistrz. – Jednak to wymaga opracowania koncepcji i skonsultowania różnych rozwiązań z podmiotami zewnętrznymi, ze względu na walory przyrodnicze terenu.